Generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar (uprostřed) během svého vystoupení na tiskové konferenci Hospodářské komory ČR. Foto HK ČR

Hospodářská komora ČR zveřejnila 30. července 2018 analýzu, která mapuje zkušenosti českých firem s programem na podporu zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Podle Komory jsou ukrajinští pracovníci přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i pro celou českou společnost. Přispívají na české důchody i zdravotní péči. Hospodářská komora bude proto vyjednávat s vládou o zdvojnásobení ročních kvót pro Ukrajince. Na tiskové konferenci Hospodářské komory zhodnotil zkušenosti s hledáním řidičů na Ukrajině také generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar.

„Řidičů je nedostatek v celé Evropě a ani výhledově se tento trend nezlepší. Proto naše společnost MD logistika již v prosinci roku 2016 zahájila spolupráci s Hospodářskou komorou, jejímž prostřednictvím vstoupila do Režimu Ukrajina. Celkový proces hledání, výběru a následného zapracování řidičů z Ukrajiny je z naší strany zajišťován velmi důkladně a do naší společnosti přijímáme jen ty nejzkušenější a nejlepší ukrajinské řidiče. Proto je naším zájmem, aby vybraní řidiči u nás byli spokojení a měli zájem i po uplynutí dvouletého pracovního víza dále ve společnosti MD logistika pokračovat,“ uvedl Robert Kuchar. Upozornil však na zdlouhavé procesy.

Jeho zkušenosti potvrdilo také šetření mezi zaměstnavateli – největším problémem při náboru zaměstnanců je délka celého procesu, na tu si stěžuje 88 % firem. Dalšími problémy je administrativní náročnost režimu a špatná komunikace s českými úřady. Spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v rámci projektu Režim Ukrajina 90 % podnikatelů hodnotí jako výbornou nebo velmi dobrou.

„V Režimu Ukrajina jsme oslovili zhruba sto šedesát uchazečů. Z toho devadesát hned na začátku nevyhovovalo našim představám. Ze sedmdesáti zbývajících nastoupilo do dnešního dne dvacet řidičů. Z nich nyní zaměstnáváme patnáct,“ doplnil Robert Kuchar pro Českou televizi.

Tisková zpráva Hospodářské komory analyzující přínosy ze zaměstnávání Ukrajinců je k dispozici zde, reportáž České televize zde.