Závěr srpna 2019 proběhl v provozovnách MD logistiky v Dašicích a Horních Počernicích ve znamení pravidelného ročního auditu dle norem IFS Logistics ve verzi 2.2. Letos navštívili auditoři společnosti Tüv SÜd Czech oba provozy MD logistiky ve dnech 26. – 28. srpna. Audit potvrdil, že logistické činnosti MD logistiky zde splňují požadavky stanovené aktuální verzí normy IFS Logistics pro nakládání s potravinami během jejich dopravy i skladování, a to v tzv. vyšší úrovni.

IFS Logistics představuje speciální podobu standardů IFS (International Food Standard), které upravují nakládání s potravinami, určenou pro logistické organizace. Platí jak pro skladování potravin při pokojové teplotě, tak pro mražené a chlazené zboží i pro nepotravinářské výrobky. Zaměřuje se na identifikaci a omezení rizik pro zdravotní nezávadnost při dopravě, skladování a distribuci potravin.

„Díky přispění všech pracovníků se nám podařilo získat pro naše obě provozovny certifikát IFS Logistics v nejvyšší dosažitelné úrovni. Na ní dosáhnou společnosti, které splní více než 95 procent všech požadavků normy. IFS je dnes pro firmy, které se věnují skladování a distribuci potravin pro obchodní řetězce, stále důležitější podmínkou úspěchu na trhu. Někteří klienti dokonce prověřují, na jakou úroveň poskytovatel logistických služeb dosáhl. Proto věnujeme velkou pozornost tomu, abychom po celý rok fungovali v souladu s požadavky IFS a každoročně certifikát obhájili,“ říká manažer kvality a pojištění MD logistiky David Žemlička. Další prověrkou systému řízení jakosti projde společnost ze strany certifikační autority Tüv SÜd Czech opět za rok.

Standardy IFS a BRC (British Retail Consortium) byly vyvinuty zájmovými sdruženími německých a britských potravinářských řetězců zejména za účelem vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti a kvality potravin. Všechny certifikáty jsou zveřejněny na domovské stránce webu MD logistiky.