Ohlédnutí za zahájením CSR projektu ve společnosti MD logistika

Přečtěte si malé ohlédnutí za zaváděním konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) ve společnosti MD logistika, které vyšlo v zářijovém čísla magazínu Systémy logistiky. Zatím největším projektem jeho úvodní fáze byl průzkum spokojenosti mezi řidiči a dalšími zaměstnanci. O výsledku dotazníkového šetření mezi řidiči již firma informovala na webu a přijata byla řada konkrétních opatření reagujících na připomínky z dotazníků. „Spokojenost řidičů, kterých je dnes na trhu práce nedostatek, je pro nás klíčová a proto jsme první CSR aktivity v personální oblasti soustředili právě na tuto skupinu zaměstnanců,“ říká generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar. Na zavádění CRS projektů spolupracuje MD logistika s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Více o důvodech a okolnostech zavádění CSR ve společnosti MD logistika i o potížích, které tyto počátky provázely, si přečtěte v článku časopisu Systémy logistiky.