Březnové číslo časopisu Systémy logistiky se věnuje tématu státní koncepce pro nákladní dopravu v ČR, kterou na konci ledna letošního roku schválila vláda (o koncepci jsme již informovali na našem webu zde). Generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar koncepci pro Systémy logistiky okomentoval následovně:
„Asi nejdůležitější je, aby se tato koncepce stala nástrojem pro realizaci i bez ohledu na případné politické změny ve smyslu vládnoucích resp. opozičních stran, tzn. aby tato koncepce byla apolitická. Dalším důležitým bodem, který v koncepci slibuje pozitivní posun, je intenzivnější výstavba infrastruktury pro silniční dopravu – dostavba R35 jako nejdůležitější alternativy D1, dostavba Pražského okruhu, ale i rozšíření počtu odpočívadel na dálnicích včetně konstrukcí na odstranění sněhu z korby návěsu.
Patrně největší pozitivní ohlas měla témata týkající se městské mobility a citylogistiky. Zde musím zmínit náš projekt hub and spoke model pro mražené zboží, který vznikl právě z důvodu ekologicky šetrného zásobování prodejních míst uvnitř měst. Na tomto projektu resp. na jeho optimalizaci intenzivně pracujeme a vnímáme ho nejen jako prioritu pro naši společnost MD logistika, ale také jako prioritu pro městské a regionální samosprávy. Nabízí se v tomto případě opravdu velmi úzká spolupráce mezi městskou/krajskou samosprávou a soukromými subjekty zabývajícími se distribuční logistikou zejména potravin – této spolupráci jsme otevřeni a jsme připraveni ji využít i v souladu s koncepcí nákladní dopravy.
Dalším, z mého pohledu pozitivním bodem, je to, že Koncepce řeší rozvoj projektů vědy, výzkumu a inovací, což by mohlo mimo jiné přitáhnout do našeho oboru větší zájem vysokoškoláků a mohlo by garantovat i rozvoj a výchovu pracovní síly v sektoru doprava a logistika. I zde je naše společnost MD logistika dlouhodobě činná formou úzké spolupráce s regionálními univerzitami, ale i středními školami a učilišti. Tuto spolupráci vidíme jako velmi důležitou pro region i pro naši firmu a chceme ji i nadále rozvíjet…“

Názory dalších zástupců logistických firem si můžete přečíst na webu časopisu Systémy logistiky zde.