1. část – cesta ke spokojenosti zaměstnanců

MD logistika patří k firmám, které věnují velkou pozornost společenské odpovědnosti. To znamená, že se snaží chovat co nejzodpovědněji ke svému okolí a prostředí, v němž podniká. Tím rozumíme jak fyzické okolí firmy, tak obchodní partnery, s nimiž spolupracuje, ale třeba též různé podporované instituce nebo zájmové spolky. MD logistika se začala společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility) věnovat zhruba před dvěma lety a pro tuto oblast byl vypracován akční plán, který se nyní postupně naplňuje. Co se tedy již událo a co ještě přijde?

Jedna z hlavních oblastí, na níž se politika CSR soustřeďuje, jsou zaměstnanci společnosti. MD logistika se aktuálně zabývá řešením podnětů vzešlých z provedených průzkumů spokojenosti u řidičů (o výsledcích si můžete přečíst zde) a pracovníků skladů. V reakci na obdržené podněty byla provedena řada zlepšení usnadňujících těmto skupinám zaměstnanců práci.

U řidičů probíhá revize systému firemních benefitů tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmu většiny a byly pro zaměstnance skutečně užitečné. Dále bylo zlepšeno sociální zázemí řidičů v Dašicích. Nově mohou využívat sociální zařízení v administrativní budově č. 2. Zároveň přibyl automat na kávu a připravuje se zprovoznění wi-fi připojení (v Horních Počernicích již wi-fi funguje). Zlepšilo se též vybavení pro údržbu vozidel a podmínky pro tankování.

Zásadním zjištěním průzkumu mezi řidiči byla jejich nedostatečná informovanost o chodu a aktuálním dění ve firmě, zároveň by uvítali možnost vyměňovat si názory v diskuzních fórech. V reakci na tyto skutečnosti uvažovala MD logistika o spuštění podnikového intranetu. Nicméně další detailní šetření ukázalo jako dostatečné a řidičům vyhovující řešení zprovoznění wi-fi sítě, která jim zajistí přístup na webové stránky firmy se základními informacemi a aktualitami. Jako diskuzní fórum mohou řidiči využít (a již i využívají) facebookový profil MD logistiky.

Pracovníci skladů na základě výsledků průzkumu spokojenosti dostali navíc k základním pracovním a ochranným pomůckám kvalitnější termoprádlo a obuv pro práci v extrémních podmínkách. Další pracovní a ochranné pomůcky budou skladníkům zajišťovány dle jejich aktuální potřeby.

Na základě připomínek ke stavu výpočetní techniky pokračuje také postupné přepojování uživatelů ve skladech na nové servery, kdy počítače na pracovištích slouží jen jako terminály pro přihlášení do podnikové sítě.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců dále pokračoval v červnu mezi technicko-hospodářskými pracovníky, zde budou výsledky známy počátkem srpna. V příštím textu se zaměříme na CSR aktivity věnované cílovým skupinám mimo samotnou firmu.