MD logistika a.s. realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti areálu společnosti MD logistika a.s“, který je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Projekt spočívá v modernizaci světel ve skladu suchého zboží S1 v kombinaci s rekonstrukcí nefunkčního odpařovacího kondenzátoru na kondenzaci čpavkové páry za úsporný hybridní kondenzátor.