Ve strojovně chlazení společnosti MD logistika v Dašicích pracuje od letošního dubna nejmodernější a provozně úsporná chladící technologie v podobě hybridního kondenzátoru čpavku švýcarské firmy JEAGGI. Zařízení nahradilo více než dvacetileté odpařovací kondenzátory čpavkových par, kterým stáří ubralo téměř třicet procent původního výkonu. Jejich provoz byl nákladný a hrozilo odstavení z důvodu netěsností. Dalším důvodem byla malá výkonová rezerva při letních teplotách nad 30°C. Proto MD logistika přistoupila k náhradě části kondenzátorů novým zařízením, které bezpečně zajistí výrobu chladu i za letních veder a současně uspoří podstatnou část provozních nákladů.

Odpařovací kondenzátory v mrazírnách odvádí teplo z horkých par chladiva (v našem případě čpavku) vznikajících při výrobě chladu jeho stlačováním v kompresorech. V kondenzátorech se čpavkové páry mění opět na kapalinu a ta pokračuje do další technologické části strojovny. Menším provozům stačí vzduchem chlazený (suchý) kondenzátor, který výměníkem předává teplo okolnímu vzduchu. Toto zařízení MD logistika provozuje například v chlazeném skladu v Horních Počernicích. Pro velké provozy, kde se chladící výkon pohybuje nad 2 MW, se běžně používá odpařovací (mokrý) kondenzátor, jehož teplosměnnou plochu odvádějící teplo ze čpavkových par zkrápí voda, která se mění na páru a tím odebírá teplo z výměníku.

Hybridní kondenzátor zjednodušeně řečeno kombinuje výhody suchého a mokrého kondenzátoru. „Při okolní teplotě pod 19°C funguje jako suchý kondenzátor a teprve při teplotě vyšší jako kondenzátor odpařovací. Předností kondenzátoru JEAGGI je jeho konstrukce se zhruba stonásobně větší teplosměnnou plochou a především nízké provozní náklady,“ vysvětluje technický ředitel společnosti MD logistika Milan Stránský. Součástí kondenzátoru je řídící jednotka, která vyhodnocuje venkovní teplotu, teplotu a tlak čpavkové páry na vstupu do kondenzátoru a teplotu a tlak kapalného čpavku na výstupu.

Zařízení umožňuje uspořit velké množství vody. „Pro porovnání – v roce 2016 jsme instalovali nový odpařovací kondenzátor o stejném výkonu a minulé léto dosahovala jeho spotřeba pitné vody až 55 000 litrů denně. Hybridní kondenzátor má spotřebu až desetkrát nižší,“ zdůrazňuje hlavní přednost zařízení Milan Stránský. I v letních měsících je v nočních hodinách provozován „na sucho“ bez použití zkrápěcí vody. Totéž platí, pokud mrazírna potřebuje pouze nižší chladící výkon. Investice ve výši 11 mil. Kč se tak společnosti v rozumné době vrátí, navíc na její část podnik čerpal dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

MD logistika je první firmou v ČR, která využila hybridní kondenzátor pro zkapalnění čpavkové páry. V republice již fungují hybridní chladiče, ovšem používají se pro chlazení např. vodního roztoku glykolu nebo vody. Uvedení do provozu bylo proto velice náročné, a to především na přípravu projektu a výpočet parametrů. „Po zapojení v dubnu 2017 následoval měsíční zkušební provoz a nastavování a ladění chodu stroje tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a účinnosti. Zejména šlo o nastavení optimální kondenzační teploty a tlaku pro ekonomický provoz další chladící technologie, především kompresorů. Díky pečlivé přípravě dodavatele – firmy Syteza – se během uvedení do provozu nevyskytly žádné zásadní potíže,“ nešetří chválou technický ředitel MD logistiky. Na objektivní zhodnocení dosažených úspor je zatím brzo, ale první výsledky ukazují úsporu ve spotřebě vody téměř o tři čtvrtiny. Podnik tak významně omezí odběr vody z vodovodního řadu i přírodních zdrojů.

Strojovna chlazení MD logistiky chladí devět mrazírenských komor, šest zamrazovacích tunelů plus několik chladíren a za běžných klimatických podmínek má potřebu chladicího výkonu kondenzátoru 1,9 MW. Nový kondenzátor by tak měl svým výkonem 2,5 MW s rezervou těmto požadavkům stačit. Pro případ jeho odstávky nebo extrémních teplot má podnik k dispozici ještě dostatečnou kapacitu, klasického odpařovacího kondenzátoru instalovaného v roce 2016. Pokud se MD logistika rozhodne pro výstavbu dalšího mrazírenského skladu, pořídila by pravděpodobně další hybridní kondenzátor.

Švýcarská firma JEAGGI vyvinuta hybridní kondenzátory původně pro provozy v Anglii, kde je dlouhodobý problém s množstvím a kvalitou pitné vody. Tato technologie je známá již více jak 50 let, ale její rozšíření dosud brzdila nízká cena vody, elektrické energie a naopak poměrně vysoká pořizovací cena.

Suchý výměník
kondenzátoru
  Montáž hybridního kondenzátoru čpavku
JEAGGI
Celkový pohled