eu-vyzva3

V roce 2012 jsme úspěšně ukončili dotační program s názvem EKO – Energie – Dotace – Výzva III. Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace znovu nabídlo firmám možnost získat dotaci na opatření a technická řešení, která povedou ke snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V případě naší společnosti se jednalo o rekonstrukci budov a pořízení investičního majetku v areálu budov MD logistika, a.s. v Dašicích u Pardubic.