MD logistika opět podpořila benefiční golfový turnaj Svítání Cup pořádaný tradičně Základní a Praktickou školou Svítání Pardubice a Golf & Country Clubem Svobodné Hamry u Hlinska. V sobotu 11. května 2019 se konal již 19. ročník této dobročinné akce.

„Během programu pro děti a hosty školy Svítání jsme předali její ředitelce Miluši Horské symbolický šek na 50 000 korun jako náš příspěvek na rekonstrukci budovy školy v Pardubicích, aby zde mohla rozšířit své kapacity a aktivity. Zároveň jsme tuto příležitost využili k tomu, abychom paní ředitelce jménem naší firmy poblahopřáli k jejímu nedávnému životnímu jubileu,“ říká obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková, která šek za společnost předávala.

Nejmenší golfisté uvítali i další dárek MD logistiky v podobě velké bedny nanuků. „Ty jim vozíme dlouhodobě už z tradice a stále to je pro děti velmi vděčný dárek,“ doplňuje s úsměvem Kateřina Kačírková.

Doprovodný turnaj dobročinného golfového turnaje moderovala někdejší dětská pěvecká hvězda Josef Melen a celý výtěžek turnaje byl určen pro školu Svítání. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě jejich potřeb a možností. MD logistika podporuje školu Svítání dlouhodobě a v rámci této spolupráce v posledních letech přispěla škole například na interaktivní tabuli nebo na vybudování atletického oválu s umělým povrchem. Podpora Svítání patří mezi klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti MD logistiky.