Přestože situace kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie je stále velmi nepřehledná a nikdo nemůže zodpovědně říci, zda bude uzavřena dohoda, nebo dojde k „divokému“ brexitu, MD logistika se snaží co nejzodpovědněji připravit na všechny možné situace. Pro stávající i potenciální klienty, kteří dováží zboží z Velké Británie, firma zřídila dočasný celní sklad ve svých areálech v Dašicích a Praze – Horních Počernicích. „Dokážeme tak při jakékoli variantě brexitu zboží z Britských ostrovů dovézt, proclít, vybavit mu všechny potřebné dokumenty a dodat zákazníkovi,“ vysvětluje obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková. Dočasný celní sklad MD logistiky nabízí dostatečnou kapacitu pro všechny teplotní režimy, tedy pro suché, chlazené i mražené zboží. Firma intenzivně spolupracuje s externími poskytovateli celních a deklaračních služeb a snaží se maximálně připravit na všechny varianty odchodu Velké Británie z Evropské unie, které mohou nastat.