MD logistika zvažuje významné rozšíření svých skladovacích kapacit v Dašicích. „Vnímáme ze strany zákazníků trvající poptávku po kvalitních skladovacích prostorech pro mražené i suché zboží. Připravujeme proto rozsáhlé projekty na rozšíření našich skladů a věříme, že se nám je díky kvalitě poskytovaných služeb podaří naplnit,“ uvádí obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková.

Nejprve C10…

V pokročilé fázi přípravy je projekt na výstavbu mrazírenské komory C10, která nabídne na ploše 1778 m2 v základním uspořádání 3692 paletových míst při standardní teplotě -24°C. Sklad díky svému vnitřnímu prostoru 33 900 m3 pojme zhruba 112 plných kamionů zboží. Je připravena kompletní projektová dokumentace a žádost o vydání stavebního povolení. Výstavba by tak mohla v závislosti na zájmu konkrétních zákazníků začít v závěru letošního nebo v první polovině příštího roku. Půjde o investici ve výši zhruba 60 mil. Kč.

Budova bude bezprostředně sousedit se zatím nejnovější mrazírenským skladem C9 a bude i srovnatelné velikosti. „Dispozice budovy bude podobná jako u C9 a její světlá výška umožní uložení pěti paletových regálů nad sebou. Spolu s C9 půjde o jednu z největších nedělených mrazírenských komor v republice,“ říká technický ředitel MD logistiky Milan Stránský. Uspořádání skladu bez jediného vnitřního sloupu umožňuje jeho stoprocentní osazení regály a do budoucna dovoluje variabilitu jejich uspořádání. Počítá se s instalací úporných LED světel, které mají oproti klasickým svítidlům nižší tepelný výkon do okolí, což je v chlazeném prostředí žádoucí.

Nová mrazírenská komora bude napojena na stávající strojovnu chlazení, jejíž výkon je po nedávné modernizaci dostačující. Fasáda budovy bude opláštěna trapézovými plechy a její východní stěna orientovaná ven z areálu MD logistiky bude porostlá zelení.

… a poté S2

Současně MD logistika v Dašicích připravuje projekt výstavby nového suchého skladu S2. Skeletová železobetonová hala o délce téměř 243 m na skladové ploše 21 350 m2 nabídne v projektovém uspořádání 40 000 paletových míst. Sklad bude částečně sousedit se stávajícím suchým skladem S1 a jeho světlá výška 12,5 m dovolí instalaci desetimetrových regálů. K nakládce a vykládce bude sloužit 24 vrat s nákladovou rampou. V současné době je připravena projektová dokumentace, s ČEZem firma řeší přeložku nadzemního vedení vysokého napětí, poté bude žádat o posouzení vlivu stavby na životní prostředí a následně o stavební povolení. V tomto případě jde o investici v řádech stamilionů korun. „Konečné rozhodnutí o jejím uskutečnění bude přijato na základě zájmu potenciálních zákazníků o tyto kapacity,“ dodává Kateřina Kačírková.

Umístění nových skladových kapacit MD logistiky ve východočeských Dašicích je ideální pro rychlou obsluhu českého a slovenského trhu a celého regionu střední Evropy. Dobrá dopravní dostupnost je klíčovým ukazatelem zejména pro výrobce a obchodníky s potravinářským zbožím. V roce 2022 bude zprovozněn nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov z Pardubic směrem na Olomouc, jehož součástí je i sjezd Dašice. „Díky tomu získáme rychlé napojení na dálniční síť a Dašice tak ještě posílí svoji strategickou polohu přibližně ve středu někdejšího Československa. Ta nám pomůže k efektivní distribuci zboží našich klientů především z řad dodavatelů chlazeného a mraženého zboží, pro něž je čas spolu se zachováním stanoveného teplotního režimu klíčovým parametrem kvality služby,“ vysvětluje Kateřina Kačírková.

Více si o aktuálních investicích a modernizačních projektech MD logistiky můžete přečíst v květnovém vydání magazínu LogisticNEWS zde.