Celodenní program tvořený pěti případovými studiemi, pěti inspirativními inovacemi a dvěma panelovými diskusemi na aktuální témata hýbajícími světem logistiky. To vše přinesl 14. ročník fóra LOG-IN, který se konal v prostorách Kongresového centra České národní banky v Praze. Akce se 18. října 2017 zúčastnilo více než 220 odborníků a manažerů z řad poskytovatelů i uživatelů logistických služeb.

Malá logistika mražených potravin – takový byl název přednášky Kateřiny Kačírkové ze společnosti MD logistika. Inovativní „Hub & Spoke FMCG Logistic Model“ vyvinutý původně pro obchodní řetězec Billa v Česku zajišťuje efektivní zásobování menších potravinářských prodejen v centrech měst mraženými potravinami za použití velikostně odpovídajících vozidel. MD logistika nemá v daném směru rozhodně malé cíle: plánuje vytvoření celoevropské sítě Hub & Spoke.

Vyvrcholení programu fóra LOG-IN představovala panelová diskuse za účasti ekonoma Vladimír Pikory na téma: nakolik přínosné jsou pro Česko zahraniční investice do nových skladů a distribučních center? Jedná se o správný směr pro naši ekonomiku? Navzdory některým odlišným názorům se nakonec většina diskutujících shodla, že podobné investice mají smysl.

Přečtěte si souhrnnou zprávu z konference na webu magazínu Systémy logistiky zde.