Na letošní mezinárodní logistické konferenci SpeedCHAIN se 6. a 7. listopadu 2019 v Břevnovském klášteře v Praze sešlo bezmála 700 účastníků z 11 zemí světa, k nimž promluvilo 65 řečníků. Mezi nimi nechyběla obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková se svým příspěvkem na téma „Chytřejší, k přírodě šetrnější distribuce“. Vystoupila s ním v bloku věnovaném integraci 3PL do výrobních a obchodních procesů (3PL znamená logistiku třetích stran, kdy části nebo všechny logistické služby zajišťuje externí poskytovatel). Tento blok moderoval Miroslav Rumler ze společnosti Reliant, která konferenci pořádala, a do panelové diskuse svými názory přispěli Josef Černý ze společnosti ICZ, Jaroslav Kaizr (Savills), Petr Jahoda (DADC Sony), Pavel Ondrášek (ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM) a Jiří Tyl z firmy První obalová.
MD logistika na konferenci SpeedCHAIN představila své špičkové řešení pro efektivní distribuci chlazených a mražených potravin do menších potravinářských prodejen, které úspěšně zavedla v České a Slovenské republice. „Naše zkušenosti ukazují, že i tak náročnou disciplínu, jako je distribuce potravin ve všech teplotních režimech, lze provozovat vysoce efektivně, minimalizovat přitom negativní dopady na životní prostředí a současně dodržet požadavky zákazníků na včasné dodávky zboží. Bereme to jako náš příspěvek k tématu zelené a udržitelné logistiky,“ říká obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková a dodává: „SpeedCHAIN je největší logistickou konferencí oblasti střední Evropy a schází se zde pravidelně skutečná špička našeho oboru. Proto jsme rádi, že jsme mohli naše úspěchy představit právě na tomto fóru.“ MD logistika byla bronzovým partnerem letošního 14. ročníku konference SpeedCHAIN.