MD logistika obhájila pro svou provozovnu v Dašicích certifikát Státní veterinární správy, který je nutný pro skladování potravin. Audit provedený veterinární správou 27. ledna 2020 prokázal, že MD logistika splňuje požadavky platných předpisů v oblasti hygieny potravin, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, 853/2004 a souvisejících předpisů. Certifikát získaly dašické sklady na tři roky a jeho platnost vyprší v červnu 2023, přičemž v lednu tohoto roku proběhne příští kontrolní audit.

„Obhájení certifikátu Státní veterinární správy potvrzuje, že zboží skladované pro naše zákazníky je u nás v dobrých rukách,“ říká manažer kvality a pojištění MD logistiky David Žemlička, „nicméně získáním certifikátu pro nás nic nekončí. Naopak v nejbližších letech plánujeme investovat nemalé prostředky, aby standard našich skladů byl na co nejvyšší úrovni, naši zákazníci byli stále spokojeni a my byli díky tomu perfektně připraveni na příští veterinární audit.“

Kontrola se týkala veškerých systémů používaných ve skladech, související dokumentace a samozřejmě také praktického provozu. Konkrétně se auditoři zaměřili především na nastavení systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points; analýza rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), na provozní řád skladů, pohotovostní plány, systém čištění, sanitace a údržby. Prověřoval se systém deratizace a dezinsekce (hubení škůdců a hmyzu), školení zaměstnanců, přístup k osobní hygieně, výrobní a hygienická praxe (stav výrobních prostor, používaných zařízení atd.), nakládání s vedlejšími živočišnými produkty a odpady, měření teplot a další parametry týkající se práce ve skladech.

„Certifikát Státní veterinární správy je pro firmu našeho typu, která se věnuje skladování potravin, naprosto nezbytnou podmínkou fungování,“ vysvětluje David Žemlička a dodává: „Protože veterinární správa může udělit certifikát na různě dlouhou dobu, tříletá platnost certifikátu pro Dašice hovoří o důvěře státní autority v naše standardy.“