Druhý zářijový víkend bude v Chocni patřit malým vlakům. Zájmové sdružení Společnost přátel železničního modelářství a železnice v tamějším Orlickém muzeu a Základní umělecké škole pořádá již desátý ročník výstavy železničních modelů a kolejišť. Otevřena bude v pátek 8. září a zájemci si mohou prohlédnout do neděle 10. září. Nákladní vůz pro přepravu jednoho z vystavovaných modelových kolejišť na výstavu i z výstavy zapůjčila společnost MD logistika.

Na výstavě návštěvníci uvidí ukázky modelových kolejišť, železničních modelů, diorámat i dalších exponátů s železniční tématikou. Vystaveny budou také fotografie Jiřího Kulhánka věnované železnici. Během soboty a neděle budou mít děti možnost svézt se na malé parní lokomotivě na nádvoří zámku v Chocni, kde působí tamní základní umělecká škola.

Díky přepravě zajištěné MD logistikou uvidí návštěvníci největší exponát – digitálně řízené kolejiště Milana Meisla v modelové velikosti H0 (1:87) o ploše 610 x 340 cm, které se do Chocně přesune ze Svitav. Najdete na něm 120 metrů kolejí, 37 výhybek, 38 traťových úseků, rychlíkovou trať, lokálku i úzkokolejku.

MD logistika takto pomáhá železničním modelářům již podruhé. Jedním z členů Společnost přátel železničního modelářství a železnice je Tomáš Brzybohatý, který v MD logistice pracuje jako řidič a sám na mnoha podobných akcích vystavuje jedno ze svých dvou kolejišť v modelové velikosti N (1:160). Jak sám říká, za jeho zálibou, která mu vydržela do dnešních dnů, stojí jeho babička. „Já bydlel v Chocni, babička v Pardubicích, což je obojí na hlavní trati, a babička se mnou často chodila na nádraží. Vlaky mě bavily, postupně jsem na základní škole začal chodit do kroužku železničních modelářů a zájem o železnici a dopravu jako takovou mi vydržel dodneška, což dokládá i moje povolání,“ říká s úsměvem Tomáš Brzybohatý.

MD logistika již přepravovala modelové kolejiště na výstavu
Společnosti přátel železničního modelářství a železnice v roce 2015

 Kamion v barvách MD logistiky
najdete i na kolejišti Tomáše Brzybohatého
 … a zde model chladírenského návěsu
někdejších Mrazíren

 MD logistika se objevila mezi partnery výstavy
Kamion MD na dalším záběru vystaveného kolejiště
Více se o aktivitách choceňských železničních modelářů dozvíte na www.malevlaky.cz.