MD logistika chystá další modernizaci svých mrazírenských skladů v Dašicích, která významně sníží jejich energetickou náročnost. Projekt pod názvem „Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD logistika, a.s. II“ je rozdělen do tří samostatných částí. Již byla zpracována kompletní projektová dokumentace na všechny tři etapy projektu.

Vzhledem k tomu, že projekt splňuje podmínky poskytnutí dotace na realizaci úsporných opatření vedoucích ke snížení spotřeby elektrické energie, podali jsme v dubnu 2019 žádost o spolufinancování v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Úspory energie – výzva I. V současné době čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace, poté budeme moci zahájit přípravu celé modernizace,“ vysvětluje technický ředitel společnosti MD logistika Milan Stránský.

V první a nejobsáhlejší části dojde k výměně starých chladičů v mrazicích komorách C1 – C8. Chladiče jsou ze 70. let minulého století a jsou již technologicky nevyhovující. Nově instalované chladiče budou mít vyšší účinnost mražení a podstatně kratší dobu potřebnou na odtávání na nich namrzlého ledu, který ve skladech vzniká ze vzdušné vlhkosti. Ta do skladu vniká zvenčí při manipulaci s uskladněným zbožím. Na časté otevírání skladu totiž nebyly chladiče v nejstarších komorách sloužících původně k uložení státních rezerv potravin dimenzovány. Nové chladiče budou instalovány na západní straně mrazírenského bloku a v komoře C1. Vybudována bude i nová potrubní trasa na dopravu chladicího média ze strojovny k chladičům. Chladiče na východní straně budou odstaveny z provozu, budou zakonzervovány a ponechány pro případ poruch jako záložní.

Celkem bude v první etapě instalováno 30 nových chladičů o chladicím výkonu 1 741 kW, což umožní dosažení teploty -28°C. „Montáž a demontáž veškerého zařízení bude probíhat za provozu mrazírny tak, aby nedošlo k výpadku chlazení a zvýšení teploty vnitřního prostoru nad povolenou mez,“ říká Milan Stránský.

V druhé části projektu dojde k rozšíření chlazení nakládací rampy mraženého skladu, čímž se sníží jednak teplota, ale i vzdušná vlhkost prostoru rampy. Právě současná vysoká vlhkost vzduchu je problémem, protože tento vzduch vniká do prostoru mrazírny a způsobuje namrzání chladičů, konstrukcí, stěn i samotného zboží. Pod strop rampy budou proto instalovány další chladiče. Nově bude chlazení ramp napojeno na centrální strojovnu čpavkového chlazení, kde bude zvýšen výkon středotlakého systému čpavkového chlazení o teplotě -10°C a doplněn výměník pro čpavek a NGL kapalinu tak, aby nová technologie dodávala dostatečný chlad na chlazení a vysušování manipulační rampy mraženého skladu.

V poslední etapě se MD logistika chystá vyměnit 12 kusů mrazírenských vrat za plně automatická a rychloběžná vrata. Toto významně omezí únik chladu z komor a vnikání vlhkého teplého vzduchu z prostoru rampy do komor. „Očekáváme, že v součtu za všechny etapy půjde o poměrně vysokou investici, ale po započtení dotace nám vychází návratnost okolo pěti až šesti let,“ uzavírá Milan Stránský.

Budova mrazírenských komor, kde proběhne modernizace.