• Věděli jste, že v Dašicích byly v 70. a 80. letech vybudovány nejmodernější a největší mrazírny v celém tehdejším Československu?
  • A že podnik hrál významnou roli při skladování státních hmotných rezerv?
  • Možná vás překvapí, že rozvoj podniku ovlivnila i sousedící vojenská posádka v Dašicích a že kromě skladování zmražených potravin se zde vyráběl i velmi populární koncentrát z kubánského ovoce.
  • Tušili jste, že v Dašicích mohl stát i ovál pro ledovou plochou dráhu?

 MD logistika si v roce 2017 připomíná 15. výročí od svého založení. Jako dopravní a logistická společnost navazuje na fungování někdejšího odštěpného závodu oborového podniku Mrazírny Praha, který od 70. let existoval v Dašicích. Protože kořeny dnešních aktivit MD logistiky najdeme právě zde, pojďme se v několika příštích kapitolách ohlédnout do minulosti společně s dlouholetým technickým ředitelem podniku Pavlem Švehlou. V někdejších Mrazírnách Dašice a posléze ve společnosti MD logistika prožil Pavel Švehla převážnou část svého profesního života – plných 27 let. Nastoupil v roce 1987 do útvaru investic, ale již předtím se zabýval výstavbou mrazírenského závodu na místním stavebním úřadě. 

1. část

Ryby z cukrovaru
Na místě dnešního sídla MD logistiky v Dašicích stával rovné století cukrovar, přičemž poslední řepná kampaň zde proběhla v roce 1968 a cukrovar se následně přestěhoval do nově vybudovaného (ovšem dnes již neexistujícího) závodu v Hrochově Týnci. O využití volného areálu projevil zájem tehdejší oborový podnik Mrazírny Praha. Zde je namístě vysvětlit, že před rokem 1989 byly všechny mrazírny v Čechách a na Moravě soustředěny do tohoto podniku, který v každém kraji postupně budoval své odštěpné závody pro zásobování dané oblasti. Na sklonku 80. let v rámci podniku fungovalo 22 závodů.

V prvním kroku si tehdejší pardubický závod Mrazíren pronajal část areálu v Dašicích pro rozvoz rybích výrobků. Jednalo se o rybí konzervy, zavináče, pečenáče nebo uzené makrely. Obvykle se do Dašic přivezly dvanáctitunovým kamionem a okamžitě se distribuovaly do prodejen po východních Čechách, kam je rozváželo šest až osm skříňových vozů Avia. Protože se ryby v Dašicích pouze rozdělily k další distribuci, stačil v počátcích pro tyto účely prostor bez chladící technologie. Až později získala distribuce rybích výrobků vyhovující chlazené prostory vedle zamrazovacích skladů a v Dašicích fungovala ještě několik let po roce 2000.

Později dozrálo na pražském ředitelství oborového podniku Mrazírny rozhodnutí zakoupit celý areál dašického cukrovaru a přeměnit jej na plnohodnotný mrazírenský provoz, který nahradí dosluhující závod v Pardubicích potýkající se s nedostatkem místa. To se také v roce 1970 stalo. Vybízela k tomu vhodná poloha Dašic blízko dvou největších měst v kraji a také pozemek cukrovaru umožňující další rozvoj. Následně zde byl vybudován největší a v té době nejmodernější mrazírenský závod v Československu.

Čím se začalo?
Výstavba nových mrazíren začala v roce 1972 a probíhala ve dvou etapách. První byla ukončena v letech 1977-79 a vznikly v ní mrazící komory C1-C6 a další zázemí včetně údržby nebo autoprovozu, který předznamenal činnost dnešní MD logistiky. Druhá etapa byla završena v roce 1987 a došlo v ní k rozšíření mrazírenského skladu o komory C7, C8 a postavena byla nová výrobní hala.

První etapě předcházelo téměř kompletní zbourání budov bývalého cukrovaru. Zůstala pouze jeho administrativní budova sousedící s nynějším skladem C9, která sloužila jako ubytovna stavebních dělníků. Později byla přebudována na byty, prodána a dnes již není součástí areálu MD logistiky. Výstavbu zajišťovaly v rámci mezivládní spolupráce polské firmy, a to včetně dodávek chladící technologie.

První mrazící komory se v Dašicích nachladily v roce 1977 a díky prováděné údržbě a opravám slouží dodnes. V první etapě bylo vybudováno 60 000 m3 mrazírenských prostor. V té době se mrazírenské provozy rozdělovaly na do tří tříd podle dosahované teploty. V Dašicích byly postaveny komory nejchladnější třídy C pracující s teplotou -27 oC dovolující dvouleté uchování potravin.

Účinný čpavek
Při výstavbě byly použity v té době nejlepší chladící technologie pro přímé chlazení čpavkem. Čpavek na rozdíl od alternativně používaných freonů umožňoval dosáhnout větší účinnosti chlazení a postupně se také přehodnocuje názor na jeho škodlivost – oproti freonům jde o v přírodě se vyskytující a odbouratelnou látku. Při správném zacházení je riziko plynoucí z jeho používání (v koncentrované podobě jde o žíravinu) malé.

V 70. letech byla strojovna chlazení součástí polské dodávky a instalováno zde bylo osm pístových kompresorů. Když se v první polovině 80. let nahradily německými šroubovými kompresory firmy Kühlautomat Berlín o výkonu 400 kW, spolehlivost zařízení se ještě zvýšila. Těchto kompresorů stačilo díky vyššímu výkonu méně a po dokončení druhé etapy výstavby na sklonku 80. let jich v podniku běželo šest. Chlazení čpavkem se ostatně v Dašicích využívá dodnes, ovšem v podobě nejmodernější hybridního kondenzátoru, který byl ve strojovně chlazení zprovozněn v souvislosti s otevřením nejnovější mrazící komory C9. Přečtete si více o této technologii zde.

Hlavní budova cukrovaru,
který stál do počátku 70. let na místě Mrazíren Dašice
a dnešní MD logistiky.
 Pohlednice zobrazující celkový pohled
na cukrovar v Dašicích v roce 1902.
 Zbytek jedné z budov cukrovaru v Dašicích
na místě budovaného mrazírenského závodu.
Mrazírenský provoz v Pardubicích, který byl v 70. letech nahrazen nově vystavěnou mrazírnou
v nedalekých Dašicích.
 Výstavba ocelové konstrukce budovy „mrazírenské kostky“ neboli mrazírenského skladu v Dašicích.

Poděkování za poskytnutí fotografií patří Ing. Janu Horskému z Dašic.

– pokračování příště –