8. část

MD logistika si v roce 2017 připomněla 15. výročí od svého založení. Přinášíme při této příležitosti závěrečné pokračování vzpomínek Pavla Švehly, dlouholetého technického ředitele mrazíren v Dašicích. V této části shrneme završení přeměny někdejších mrazíren do podoby dnešní logistické firmy.

Útlum železnice
Zajímavou historii nabízí také železniční vlečka vedoucí do areálu dašických mrazíren ze železniční stanice Kostěnice, kterou jsme zmínili již v úvodu našeho seriálu. Existovala již v dobách cukrovaru, mrazírny ji následně opravily a napřímily její trasu. Ovšem protože vlečka byla společná s nedalekým Agrochemickým podnikem v Kostěnicích a většina vagonů mířila právě tam, bylo již v 80. letech rozhodnuto, že vlečku bude spravovat Agrochemický podnik. Vlečka do mrazíren se používala poměrně dlouho i po roce 1989, menšina zásilek totiž stále přijížděla po železnici. Vozily se ryby a například čínské maso z Hamburku nebo výrobky z mlékárny Košice. Hodně zboží se přiváželo i z Polska. Ale postupně její využití klesalo, protože všechna velká distribuční centra byla postavena u dálnic a už bez napojení na železnici. To byl také další důvod, proč v dašických mrazírnách rostla kamionová doprava.

Mléčná spolupráce
Největší zlom pro provoz v Dašicích přišel na přelomu tisíciletí, kdy bylo skutečně těžké naplnit mrazírenské kapacity. Nedaleká mlékárna v Hlinsku měla v té době shodou okolností problém se skladováním a mrazírny jí proto nabídly své kapacity pro uskladnění chlazeného zboží. „Zástupci mlékárny nám tehdy říkali, že je ani nenapadlo ptát se u nás, protože nevěděli, že kromě mražení můžeme nabídnout také skladování chlazeného zboží,“ přidává postřeh dlouholetý technický ředitel dašických mrazíren Pavel Švehla. Tak se zrodila spolupráce, která trvá dodnes.

Největší změna ve směrování firmy začala po roce 2002, kdy nastoupili současní akcionáři a začali rozvíjet dopravu a logistiku na úkor dosavadní výroby nanuků, kde panovala velká konkurence. V roce 2005 se firma přejmenovala na MD logistiku (MD odkazuje na Mrazírny Dašice), aby název lépe vystihoval její zaměření.

Pomohlo, že v Dašicích již od samého počátku existovala autodoprava pro distribuci chlazeného rybího a mraženého zboží. To, že podnik mohl vedle mrazírenských a chladírenských skladů nabídnout také vlastní dopravu, se ukázalo být skutečně velkou výhodou. Z nějakých dvaceti aut v době počátku mrazíren má dnes MD logistika zhruba 180 moderních vozů a jejich počet není jistě konečný.

Tímto způsobem se z mrazíren (zjednodušeně řečeno) stala vyspělá česká logistická firma nabízející vedle dopravy i skladování chlazených a mražených potravin a další služby jako přebalování zboží a další. Zkrátka firma patřící do české logistické extraligy.

 Pohled na vrátnici a hlavní vjezd do areálu mrazíren v Dašicích.

 

Děkujeme Pavlu Švehlovi za zajímavé vzpomínání
Poděkování za poskytnutí fotografií patří Ing. Janu Horskému z Dašic.