7. část

MD logistika si v roce 2017 připomněla 15. výročí od svého založení. Přinášíme při této příležitosti pokračování vzpomínek Pavla Švehly, dlouholetého technického ředitele podniku někdejších mrazíren v Dašicích. V této části shrneme změny, které podnik potkaly po roce 1989.

Od mrazíren k logistice
Jak se tedy někdejší mrazírenský závod v Dašicích stal jednou z významných dopravních a logistických firem, kterou je MD logistika dnes? „Souvisí to se změnou ve společnosti po roce 1989. Skončily velké podniky, které potřebovaly dlouhodobě skladovat své zásoby, také stát zmenšil své strategické rezervy potravin, takže najednou nebyl dostatek zákazníků. A na druhou stranu byl v republice nadbytek mrazírenských kapacit. Jen Mrazírny Praha měly v Čechách a na Moravě přes dvacet závodů, mezi nimiž Dašice patřily k vůbec největším,“ připomíná dlouholetý technický ředitel mrazíren v Dašicích Pavel Švehla. Shodou okolností byly nedlouho před rokem 1989 postaveny nové mrazírny v Olomouci, rozšířeny mrazírny v Opavě, vybudovány mrazírny v Dýšině nebo Mochově. Jinými slovy – konkurence velká a Dašice obtížně sháněly zákazníky.

Podniku pomohla výroba zmrzlin a mraženého ovoce, která navíc využila i část mrazírenských skladů. Mrazírny proto v 90. letech pořídily moderní linku na výrobu nanuků z Dánska, která významně zvedla kapacitu tohoto druhu výroby v Čechách. Spuštěna byla v roce 1993. „Abychom podpořili prodej našich výrobků, nakoupili jsme současně asi 5000 prodejních mrazáků, které jsme pak výhodně pronajímali obchodníkům,“ vzpomíná Pavel Švehla. Současně však začal růst dovoz konkurenčních výrobků mrazírenských gigantů typu Algida nebo Schiller, takže to české zmrzliny měly na trhu čím dál těžší.

Úbytek dlouhodobého skladování se mrazírny snažily nahradit skladováním zboží. Přechod k distribuci si postupně vyžádal zcela jiné uspořádání skladů. „U dlouhodobých zásob byla celá komora zaplněna kostkami másla nebo vepřovými půlkami naskládanými na sobě, nebylo třeba dostat se dovnitř a vytáhnout paletu xy. Proto jsme ve skladech teprve postupně budovali regály,“ vysvětluje Pavel Švehla.

Nástup supermarketů
Významnou silou, která nasměrovala někdejší mrazírny v Dašicích k její dnešní podobě, byl nástup supermarketů v Čechách v 90. letech. Ty oproti dřívějším menším prodejnám potřebovaly závoz zboží ve velkém. „Dříve objednala venkovská prodejna pět kartonů polárkových dortů, supermarket jich ale potřeboval pět palet! Dnes jsme na to zvyklí, ale tehdy to byla novinka,“ popisuje tuto změnu Pavel Švehla.

S posunem k distribuci zboží souvisela také vyšší potřeba dopravy v 90. letech. Někdejších 11 aut, které z Dašic dříve zásobovaly východní Čechy mraženým zbožím, najednou nestačilo. Podobně nestačila dvě auta, která svážela zboží od jiných výrobců k uskladnění do Dašic. Zboží bylo řádově víc než v 80. letech.

 Pohled do elektrorozvodny strojovny chlazení.  Přesně nedatovaná návštěva během první etapy
výstavby mrazírenského závodu v Dašicích.
Snímek je pořízen zřejmě bezprostředně po dokončení haly mrazírenského skladu.
Jde o jižní, vagónovou rampu, kde ještě nejsou položeny koleje a ani není postavena remíza pro lokomotivu.

– dokončení příště –

 

Poděkování za poskytnutí fotografií patří Ing. Janu Horskému z Dašic.