MD logistika v prvním květnovém týdnu obhájila v pravidelném ročním auditu certifikát podle normy ISO 50001. Ta se zabývá způsobem, jakým firmy hospodaří s energiemi a pomáhá zajistit jejich co nejúspornější využití. Kontrolní audit provedla společnost LL-C (Certification) Czech Republic.

Do oblasti takzvaného energetického managementu spadají všechny činnosti, které ve firmě vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a nastavují systém pro její optimalizaci. Cílem je vést společnost k trvalému zvyšování energetické účinnosti. MD logistika má pro tento účel zpracovanou vlastní energetickou politiku a letos na jaře provedla její aktualizaci, aby zohlednila poslední změny, především navýšení počtu paletových míst a vozidel.

Audit v MD logistice neshledal žádné neshody s normou ISO 50001. Letošní audit byl náročnější, protože byl prováděn podle novelizované normy. Za silnou stránku označil instalaci měřidel spotřeby elektrické energie umožňujících její sledování podle jednotlivých středisek. To dovoluje lépe zacílit opatření pro snížení spotřeby elektřiny. Auditoři dále pozitivně hodnotili výměnu osvětlení ve skladu v Horních Počernicích za moderní LED svítidla, výměnu chladicího média v chlazeném skladu, snížení spotřeby elektřiny v administrativní budově MD logistiky v Dašicích nebo plánovanou výměnu chladičů v mrazírně. Ke snížení spotřeby energie má vést také vyčištění 12 chladičů a vzduchového kondenzátoru v provozovně Horní Počernice umožňující úsporný provoz strojovny i při vyšších venkovních teplotách.

V oblasti dopravy certifikační společnost kladně hodnotila zavedený systém autorizovaného tankování, nákup vozidel vybavenými moderními telematickými funkcemi nebo úspěšnost MD logistiky ve snižování spotřeby nafty u svých nákladních vozidel.

Závěrečná zpráva auditorů říká: „Bylo potvrzeno, že systém řízení organizace je schopný plnit platné požadavky příslušných norem a dosáhnout očekávaných výsledků pro akreditovanou certifikaci.“ Platnost certifikátu podle normy ISO 50001 byla MD logistice prodloužena o další rok. Firma jej stejně jako v minulých letech získala pro předmět činnosti související s facility managementem (správou objektů) a dále pro skladování, dopravu a logistiku.