MD logistika obhájila v pravidelném ročním auditu certifikaci dle norem IFS Logistic. Jde o speciální verzi standardů IFS (International Food Standard) určenou pro logistické organizace. Zaměřuje se na identifikaci a omezení rizik pro zdravotní nezávadnost při dopravě, skladování a distribuci. Certifikát potvrdil, že logistické činnosti MD logistiky v provozovnách v Dašicích a Praze splňují požadavky stanovené aktuální verzí normy IFS Logistic na tzv. Vyšší úroveň. Jde o nejvyšší stupeň certifikace, jaký může MD logistika získat a stejné úrovně dosáhla firma i v minulých letech. Další prověrkou systému řízení jakosti projde společnost ze strany certifikační autority Tüv SÜd Czech opět za rok.

Standardy IFS a BRC (British Retail Consortium) byly vyvinuty zájmovými sdruženími německých a britských potravinářských řetězců zejména za účelem vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti a kvality potravin.