MD logistika 4. května 2017 slavnostně otevřela nový mrazírenský sklad C9 v Dašicích, který o čtvrtinu zvýší její skladovací kapacity pro mražené zboží. Při této příležitosti si firma také připomněla patnácté výročí svého vzniku z někdejšího podniku Mrazírny Dašice.

 

 

 

 

 

 

Nový mrazírenský  sklad C9 nabízí prostory s vnitřní teplotou -24°C o ploše 1 997 m2, což představuje 4 256 paletových míst a až 4200 t uskladněného zboží. Nová hala vyrostla na místě nevyhovujícího skladu z 90. let a je propojena s rampou příjmu zboží a s expediční rampou stávající mrazírenské haly.

V souvislosti s otevřením nového skladu byl zhruba o třetinu zvýšen výkon strojovny chlazení a byl zde jako první v ČR instalován hybridní kondenzátor čpavku Jaeggi, který umožňuje při výrobě chladu kombinaci suché a mokré kondenzace. Díky vyšší účinnosti ušetří oproti dosud používaným odpařovacím kondenzátorům 30 – 50 % nákladů na energie a vodu (dle počasí). Odpadním teplem se vytápí podloží mrazírny a také šatny zaměstnanců.

Sklad nemá žádný vnitřní sloup a mohl tak být stoprocentně využit pro osazení regály. Instalovaná světla využívající LED diody snižují spotřebu elektrické energie a vyzařují nižší tepelný výkon do okolí. Bezpečné vedení vysokozdvižných vozíků v uličkách mezi regály hlídá v podlaze uložený indukční kabel. Ke skladu přiléhá příjmová/výdejová zónu pro 33 palet, která je chlazena na teplotu těsně pod bodem mrazu.

Výstavba budovy začala 16. srpna 2016 demolicí předcházejícího objektu. V říjnu 2016 bylo zahájeno vrtání 34 základových pilot. Následně začala montáž ocelové konstrukce o hmotnosti 270 tun, do opěrných zdí budovy bylo nalito 250 m3 betonu a na vnější opláštění haly byl použit bílý trapézový plech o ploše 5 200 m2. Důvodem pro bílé opláštění je vysoká odrazivost slunečních paprsků, která pomáhá snížit energetickou náročnost provozu. Generálním dodavatelem stavby byla firma MARHOLD, chlazení dodala společnost GEA Refrigeration Czech Republic.

Slavnostního otevření skladu se zúčastnili obchodní partneři MD logistiky a zástupci místních samospráv. Generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar během svého vystoupení připomněl dobu před 15 lety, kdy z přepravních aktivit  tehdejších Mrazíren Dašice vznikla dnešní MD logistika jako firma, která se specializuje na přepravu potravinářského zboží ve všech teplotních režimech. „Z roztříštěné společnosti s tržbami kolem 170 milionů korun se nám podařilo vytvořit jednu z nejvýznamnějších logistických firem na českém trhu s tržbami přes 900 milionů korun. O úspěchu této transformace svědčí mimo jiné fakt, že kapacita nového skladu je již plně obsazena našimi klienty z řad potravinářských firem,“ podotkl Robert Kuchar. Během slavnostního odpoledne vedení podniku také ocenilo dlouholeté pracovníky MD logistiky.