V hlavním areálu společnosti MD Logistika v Dašicích spěje k závěru výstavba nového jednopodlažního skladu mražených potravin C9. Nabídne prostory s vnitřní teplotou -24°C o skladovací ploše 1 997 m2 a MD Logistika díky němu získá 4 256 paletových míst. Nová hala bude propojena s rampou příjmu zboží a s expediční rampou stávající mrazírenské haly. V polovině února byl dokončen vnější a vnitřní plášť budovy z trapézových plechů, byly hotovy podlahy skladu a nainstalováno 90 procent chladírenské technologie. Současně pokračují práce na příjmové rampě zboží. „Dodavatelské firmy dále v budově osazují dveře a vrata a instalují silnoproudé a slaboproudé rozvody včetně elektrické požární signalizace,“ přidává další podrobnosti o průběhu výstavby technický ředitel společnosti MD logistika Milan Stránský. Budova bude stavebně dokončena v únoru. Generálním dodavatelem stavby je firma MARHOLD, dodavatelem chlazení pak společnost GEA Refrigeration Czech Republic.