Magazín Packaging Herald, který se zabývá obalovým hospodářstvím a logistikou, věnoval dvě strany svého posledního čísla představení modelu Hub&Spoke, jehož prostřednictvím MD logistika s maximální efektivitou zásobuje mraženým zbožím prodejny Billa v centrech českých měst. Tento způsob distribuce má kromě ekonomických efektů i pozitivní dopady na životní prostředí. Od jeho zavedení v lednu 2016 se zlepšilo vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou paletu. Převedeno na reálná čísla to znamená, že díky projektu vyprodukuje MD logistika o 190 tun CO2 ročně méně. „Je to náš příspěvek k ochraně životního prostředí. Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok předčasně 430 000 Evropanů v důsledku znečištěného ovzduší,“ podotýká v textu generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar.