Květnové a červnové dvojčíslo magazínu Systémy logistiky věnovalo svou rubriku Zaostřeno postřehům a zkušenostem dopravců, které se týkají vytváření podmínek pro skutečně efektivní logistiku. Časopis cituje také generálního ředitele MD logistiky Roberta Kuchara.