Březnové číslo odborného měsíčníku Logistic News přineslo rozhovor s provozním ředitelem MD logistiky Filipem Žiačikem. Na základě zkušeností z fungování především pražského skladu MD logistiky rozhovor hledá odpovědi na otázky, jak se mění požadavky zákazníků v oblasti logistických služeb a jaké jsou dlouhodobější trendy v této oblasti.