Hospodářská komora ČR zveřejnila 30. července 2018 analýzu, která shrnuje zkušenosti českých firem s programem na podporu zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Na tiskové konferenci Hospodářské komory zhodnotil zkušenosti s hledáním řidičů na Ukrajině a jejich zaměstnáváním generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar. Jeho vyjádření citovala řada médií.

Nejobsáhlejší prostor mu věnoval 31. července
web Hospodářských novin ihned.cz v samostatném rozhovoru.
TV Nova odvysílala 12. srpna reportáž věnovanou tomuto tématu
natočenou v pražském skladu MD logistiky, kde vystoupil též zástupce
našeho dodavatele logistických služeb, podívejte se zde.
Dále zkušenosti MD logistiky se zaměstnáváním ukrajinských řidičů zveřejnila následující média:
30. července
irozhlas.cz
ihned.cz novinky.cz businessinfo.cz 31. července
MF Dnes
Hospodářské noviny 1. srpna
idnes.cz
5. srpna
aktuality.sk
…a pro zajímavost
– zprávu 31.července zařadilo
do svého informačního servisu také
zahraniční vysílání Českého rozhlasu
ruštině a němčině: