V prvním letošním čísle slovenského odborného magazínu Logistic Focus se dočtete o investicích, které MD logistika vkládá do modernizace svých skladů, ať už jde o instalaci hybridního kondenzátoru čpavkových par ve strojovně chlazení v Dašicích, připravovanou výměnu chladičů a vrat v mrazírenských komorách v Dašicích, přípravu instalace fotovoltaické elektrárny na jejich střechách nebo o postupnou výměnu svítidel ve skladech za moderní LEDky či instalaci moderního kamerového systému. Přečtěte si více v Logistic Focus 1/2020 na str. 16-17 nebo zde.