Lednové vydání odborného magazínu LogisticNEWS cituje naše zkušenosti z provozování špičkových skladů a náš pohled na trendy projevující se v segmentu rychloobrátkového zboží, které tento trh formují. Přečtěte si více na stranách 12 – 13 zde.