MD logistika patří k dlouhodobým partnerům Základní školy a Praktické školy Svítání v Pardubicích. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života. Škola pozvala zástupce svých podporovatelů ke společnému setkání před prázdninami, které se konalo 23. června na zahradě školy. MD logistiku zde zastupovala Šárka Plecháčková z personálního oddělení.

„Dostali jsme možnost navštívit výuku dětí a jejich keramickou dílnu, kde jsme se zapojili do výroby keramiky. V tělocvičně školy jsme si mohli vyzkoušet dětmi oblíbenou hru boccia, což je varianta pétanque, a žáci školy si pro nás připravily pěvecké vystoupení s hraním na bubny. Škola nám tak ukázala, jak s dětmi pracuje a jak se jejich studentům daří,“ shrnuje dojmy ze setkání Šárka Plecháčková.

MD logistika podporuje školu Svítání dlouhodobě. V rámci této spolupráce v posledních letech přispěla například na pořízení nového školního minibusu, interaktivní tabuli nebo na vybudování atletického oválu s umělým povrchem. Podpora Svítání patří mezi klíčové projekty v oblasti společenské odpovědnosti MD logistiky.