Říká se, že lidský život často připomíná maratonský běh a lze k němu velmi trefně připodobnit. Proto také o čemkoli vyčerpávajícím říkáme, že „to byl ale maraton“. S mírnou nadsázkou se dá říci, že rok 2018 byl pro nás v MD logistice takovým nesnadným závodem, kde jsme museli vynaložit hodně sil, abychom obstáli. Ale nejprve se vraťme na start a podívejme se na uplynulý rok běžeckou optikou.

Do roku 2018 startovali za MD logistiku tři pomyslní závodníci – sklad Praha, sklad Dašice a oddělení dopravy. Vybíhali se značným hendikepem v podobě odchodu významného zákazníka z našeho skladu v Horních Počernicích. Takže strategie do úvodu závodu byla jasná – dát se do sprintu za tendry na nové zákazníky. Nalezení nových klientů odpovídající velikosti je vždy otázkou několika měsíců, ale podařilo se to a v současné době je pražský sklad opět v podstatě zaplněn. Velký dík za to patří kromě všech „běžců“ v dresu MD logistiky také podpůrnému týmu tvořenému našimi obchodníky, ekonomy, personalisty a dalšími útvary, které nám pomáhají k co nejlepšímu výkonu na trati.

Stálo nás to ale hodně sil a občerstvovacích stanic na trase nebylo mnoho. K tomu se přidaly rozmary počasí, v našem případě tržního prostředí, které lze výstižně shrnout do sousloví „práce hodně lidí málo“. Stále vynakládáme obrovské úsilí a mzdové prostředky, abychom si udrželi naše dobré řidiče a skladníky, protože bez nich by podávání špičkových výkonů nebylo vůbec možné. Bohužel, situace nám příliš nepřeje a musíme se potýkat s lehce „nadopovanými“ běžci v podobě konkurence věnující se logistice v jiných oborech, než je rychloobrátkové zboží a potraviny. „Rychloobrátku“ je totiž třeba rozvážet i o víkendech, což ne každému vyhovuje. Snažíme se proto především v našem týmu udržet jeho klíčové (rozuměj schopné a věrné) členy z řad stávajících pracovníků, ale také jej posílit akvizicemi ze zahraničí, především z Ukrajiny, kde jsme spolupracovali na projektu Hospodářské komory usnadňujícím zaměstnávání cizinců. To ale pomáhá pouze částečně.

Přestože pracujeme v distribuci potravin s menšími maržemi než třeba v logistice automobilových součástek, můžeme nabídnout stabilitu i v dobách krize. Jíst se zkrátka musí pořád! A každý sportovec ví, že krize se čas od času dostaví a pomůže jen předchozí poctivý trénink. Ten má u nás podobu snahy o co nejnižší náklady, maximální efektivnost a co největší snahu vyjít zákazníkovi vstříc.

A kam jsme v roce 2018 doběhli? „Vidím nás dnes zhruba na 21. kilometru maratonského běhu, vedeme si díky týmovému úsilí a podpoře velmi dobře, ale druhou polovinu závodu se všemi nástrahami máme teprve před sebou. Až rok 2019 ukáže, jestli jsme na trati opravdu uspěli. Ale věřím, že se nám to podaří, máme na to,“ říká generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar. Čísla tomu dávají za pravdu – v roce 2018 jsme překonali plánované provozní výsledky hospodaření.

Pro některé z nás závod v roce 2018 bohužel skončil. Ke konci roku odešla do penze dlouholetá manažerka kvality MD logistiky Dagmar Kuciánová. Dalo by se říci, že byla vynikajícím tréninkovým metodikem našeho týmu, který hlídal, abychom trénovali poctivě, podle platných pravidel a nehrozila nám proto diskvalifikace. Patří jí velký dík za práci, kterou pro celý tým MD logistiky za dlouhou řadu let odvedla.  Stejně tak patří poděkování i dalším dlouholetým pracovníkům, kteří v uplynulých měsících odešli do penze.

Pro nadcházející rok bude také klíčové udržet v kondici „běžce“ z našeho pražského skladu, aby jeho zákazníci, přestože přeskupují své skladové kapacity nebo budují vlastní, neměli důvod z Počernic odcházet. Abychom předešli „dehydrataci“ a technickým potížím ve druhé polovině závodu, připravujeme na občerstvovací stanici výměnu obutí v podobě částečné obměny vozového parku v roce 2019. Protože stále trvá přebytek poptávky po mražených skladech, dlouhodobě uvažujeme o posílení našeho týmu výstavbou dalších skladovacích kapacit. Ale to je běh na ještě delší než maratonskou trať.

„Přejme si, aby nás ve druhé polovině našeho ‚maratonu‘ nepotkala žádná krize, abychom naopak běželi kolem dostatku občerstvovacích stanic, fandících diváků a hlavně, abychom společně udrželi nasazené tempo. Čeká nás spousta práce, výběrových řízení, bojů o zákazníky a naším cílovým časem budou hospodářské výsledky za rok 2019. Děkuji všem týmovým kolegům – spolubojovníkům za skvělý výkon podaný v roce 2018, přeji všem mnoho sil do roku nadcházejícího a věřím v náš úspěch!“ uzavírá výhled do nadcházejícího roku z „trenérské“ pozice Robert Kuchar.