Na sklonku roku 2018 jsme se na uplynulé měsíce podívali běžeckou optikou a s mírnou nadsázkou tak připodobnili naše úsilí k týmu běžícímu maratonský závod. „Vidím nás dnes zhruba na 21. kilometru maratonského běhu, vedeme si díky týmovému úsilí a podpoře velmi dobře, ale druhou polovinu závodu se všemi nástrahami máme teprve před sebou. Až rok 2019 ukáže, jestli jsme na trati opravdu uspěli. Ale věřím, že se nám to podaří, máme na to,“ napsal v prosinci 2018 „šéftrenér“ a generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar. Jak se nám tedy na trati roku 2019 skutečně vedlo?

Především se nám – řečeno sportovní terminologií – podařilo výrazně zefektivnit techniku běhu a díky tomu získat potřebné zákazníky do našeho pražského skladu. Ti ocenili kvalitu našich služeb a efektivitu, kterou jim jsme schopni nabídnout. Využití a naplněnost našich obou skladových základen je stabilní a všem, kteří na tom zapracovali, patří velký dík. V této oblasti si tedy nezbývá než přát, aby nám tato dobrá běžecká technika co nejdéle vydržela.

Zdárně jsme také proběhli několika traťovými kontrolami v podobě obhájení certifikátů, které potřebujeme pro náš byznys. Například certifikát IFS Logistics jsme pro obě naše provozovny získali v nejvyšší dosažitelné úrovni, na kterou dosáhnou jen ti, kteří splní více než 95 procent požadavků normy. Zkrátka i v této oblasti se zúročil dlouhodobý trénink a fair play chování na trati.

Jak je známo, maratonská trať je velmi dlouhá, a vyžaduje perfektní sportovní vybavení. Proto tým MD logistiky investoval do obnovy „závodního obutí“, když během roku pořídil celkem 15 nových tahačů DAF a dvacítku skříňových návěsů Schmitz s chladicí jednotkou.

Aby nám na trati nechyběla energie, snažili jsme se řadou úsporných opatření omezit její plýtvání na minimum. Opravili jsme například dvě šroubová kompresorová soustrojí ve strojovně chlazení, zahájili jsme výměnu teplonosné látky pro chlazení skladu v Horních Počernicích nebo jsme nahradili osvětlení v pražském skladu a ve strojovně chlazení v Dašicích úspornými LED svítidly. Další opravy se týkaly elektrické instalace. Současně jsme se soustředili na vylepšení zázemí, v němž naše týmy fungují, a vybudovali jsme novou šatnu v prostoru rampy mraženého skladu v Dašicích. Připravili jsme také plán pro budoucí závodní sezónu v podobě tříetapové rekonstrukce chlazení a výměny dveří v mražených skladech v Dašicích.

Hlavní úsilí trenérské sestavy směřovalo k tomu, aby všechny naše týmy na trati byly pokud možno stabilní a dostatečně personálně obsazené, což dnes není zdaleka jednoduché. Bojujeme totiž s konkurencí doslova o vše, co má ruce a nohy, a to kdykoli během celého závodu! Aby nám na trati nedošel dech, snažili jsme se průběžně doplňovat kádr závodních týmů a často draftovali nové – čerstvé a odpočaté – posily ze zahraničí, protože těch domácích se už několik posledních let nedostává. Díky tomu s námi i ve druhé polovině našeho logistického maratonu běželi též noví kolegové z Ukrajiny a Srbska, které jsme získali díky speciálním režimům pro nábor zaměstnanců z těchto zemí.

Nezapomínali jsme také na diváky kolem trati a především na ty, kteří naši pomoc potřebují více než jiní. Proto jsme i v roce 2019 pokračovali ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou Svítání v Pardubicích, která se stará o vzdělávání hendikepovaných dětí a mladých lidí. Ale mysleli jsme i na rodiny našich běžeckých superstars – pro jejich rodiny jsme uspořádali hned tři dětská odpoledne. Ostatně na „své“ myslíme stále a rozšířili jsme škálu podnikových benefitů, které mohou využívat.

Zkrátka – do cíle pomyslného dvouletého logistického maratonu jsme doběhli úspěšně a se ctí. Dokladem budiž naplněnost našich skladů a spokojenost a stabilita našich zákazníků. Umístění samotné není až tak důležité, důležité je, že jsme na trati neodpadli. Za to vyslovuje celý trenérský tým vedený šéfkoučem Robertem Kucharem všem, kteří se na tomto úspěchu přičinili, obrovský dík. „Nejednoduchou etapu našeho logistického maratonu po odchodu klíčového zákazníka z našeho skladu v Horních Počernicích jsme zvládli a podařilo se nám výkony všech našich týmů stabilizovat a dále je zlepšovat. Díky za to, teď jen nesmíme usnout na vavřínech, výzev před námi stojí stále dost,“ uvedl nad cílovou páskou Robert Kuchar.

Aby neplatilo, že první vyhrání z kapsy vyhání, myslíme už nyní na budoucnost a další maratonské etapy, které nepochybně absolvujeme. Připravujeme proto výstavbu nového skladu pro náš dašický tým, a to předběžně pro 40 000 paletových míst, z čehož zhruba osmina má být určena pro mražené zboží. Dá se říct, že jeho naplnění bude možné považovat za další extrémní závod… když ne maraton, tak půlmaraton jistě. Tak si držme palce, ať nám to i v budoucnu běhá a náš tým funguje stejně dobře jako dosud!