Manažer kvality a pojištění MD logistiky David Žemlička získal v lednu 2019 certifikát EJlog (European Junior Logistician at the Supervisory/Operational Management level) udělovaný Evropskou logistickou asociací. David Žemlička byl jedním z deseti manažerů z celé republiky, kteří v posledním kole uspěli a po složení písemných testů certifikát získali.

Evropská logistická asociace v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe. Na evropské úrovni je program certifikace řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku. Oprávnění k certifikaci v České republice získala Česká logistická asociace.

David Žemlička nastoupil jako manažer kvality a pojištění na pozici Dagmar Kuciánové, která odešla závěrem minulého roku do penze.