Dvě místa v areálu MD logistiky v Dašicích se skvějí novotou. Společnost opravila povrch někdejšího železničního přejezdu a přeměnila prostor v blízkosti mrazírenských skladů na novou odstavnou plochu pro kamiony.

Obě místa se nachází v jižní části podnikového areálu v blízkosti „mrazírenské kostky“, tedy budov mrazírenských skladů. Železniční přejezd v těchto místech byl ve velmi špatném technickém stavu a jeho přejíždění zbytečně opotřebovávalo automobilovou i manipulační techniku. Železniční vlečka nebyla již mnoho let využívána, poslední vlak se v Dašicích nakládal zhruba koncem 90. let. Navíc letos došlo k jejímu zrušení ze strany Drážního úřadu z důvodu stavby plánovaného silničního obchvatu Dašic. Nová odstavná plocha pro nákladní vozidla pak vznikla v místě, kde v minulosti k rampě skladů zajížděl vlak. Určena je pro krátkodobé i dlouhodobé stání kamionových souprav.

MD logistika do opravy investovala zhruba 1,7 mil. Kč, přibližně 300 000 Kč pak vynesl prodej železného odpadu v podobě likvidovaných kolejí. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách od června 2016 do září 2017. „V první etapě jsme upravovali nájezdy pro kamiony k rampám uprostřed skladu. Ve druhé etapě jsme upravili prostor před nakládacími rampami na východní části mrazírenské kostky. Nejdelší byla etapa poslední, která zahrnovala rekonstrukci veškeré plochy po kolejích na odstavnou plochu a úpravu železničního přejezdu,“ popisuje rozsah a načasování prací technický ředitel MD logistiky Milan Stránský.

Pravděpodobnost opětovného využívání železniční vlečky je ve firmě typu MD logistiky mizivá. Těžiště jejích přeprav je (a díky složení zákazníků i zůstane) na silnici. Koleje v areálu někdejších mrazíren nebyly dlouhodobě využívány a Drážní úřad na nich ani nedovoloval provoz. Firma o jejich zrušení a využití uvolněné plochy pro kamiony uvažovala již několik let, ale donedávna chybělo povolení Drážního úřadu. Navíc jak už bylo zmíněno – trasu vlečky protne plánovaný obchvat Dašic a nelze očekávat, že by na něm v budoucnu mohl být obnoven vlečkový přejezd spojující závod s železniční stanicí Kostěnice.