V rámci našeho partnerství se Základní školou a Praktickou školou Svítání v Pardubicích jsme drobnou pozorností podpořili oslavu Dne dětí, kterou škola Svítání připravila společně s pardubickou Základní školou Bratranců Veverkových. Den dětí s podtitulem Letem dopravním světem proběhl 24. června v Bubeníkových sadech a MD logistika na něj dětem s odkazem na své „mrazírenské“ kořeny přivezla osvěžení v podobě balíku zmrzlin.

„Svítání a zmrzlina – to u nás patří k sobě. Pravidelně ji vozíme i na květnový benefiční golfový turnaj, který Svítání pořádá. Symbolicky si tak připomínáme začátek spolupráce, kdy se na nás před několika lety, kdy MD logistika byla v povědomí stále zapsána především jako mrazírna, škola obrátila s prosbou o poskytnutí nanuků pro jednu z jejich akcí. A od té doby jim zmrzliny vozíme každoročně,“ říká personalistka MD logistiky Šárka Plecháčková.

Během dopravního dopoledne plnily smíšené týmy úkoly, za které získávaly samolepky a ty si následně lepily do karty. Po splnění posledního úkolu zjistily tajenku „Na silnici pozor dej, bez úrazu bude hej“ a za odměnu dostaly nanuk od MD logistiky. Úkoly, které děti plnily, byly nejrůznější. Běhaly s terčíky, hrály dopravní domino, spojovaly druhy dopravy a osobnosti Pardubického kraje, četly v jízdních řádech, řešily krizové situace v dopravě a kvíz s dopravními značkami. Dále například projížděly autíčky labyrintem, prokazovaly znalost první pomoci, na vozíčcích řešily průjezd křižovatkou, dokazovaly znalost dopravních značek a telefonních čísel integrovaného záchranného systému nebo se pokoušely vést hovor s tísňovou linkou. Úkolů bylo celkem třicet, v týmech se při jejich plnění perfektně spolupracovalo. Zkrátka, jak píše Základní škola Bratranců Veverkových na svém webu – v Bubeníkových sadech bylo příjemně, oslava se vydařila.