Prosincové vydání časopisu Systémy logistiky zveřejnilo výsledky ankety, v níž zástupci logistických firem odpovídali na otázku, jak jejich společnosti využívají projekty firemní společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR). MD logistika tomuto tématu věnuje velkou pozornost a má v této oblasti řadu aktivit, za všechny jmenujme podporu charitativních projektů nebo dotazníkové šetření zkoumající spokojenost a názory zaměstnanců podniku.

A jak se využívá CSR jinde? Podle ankety na portálu www.systemylogistiky.cz se oblastí CSR dlouhodobě aktivně zabývá 17 % firem z oboru, 33 % podniků se tomuto tématu začalo věnovat teprve nedávno a 33 % účastníků ankety pak uvedlo, že zatím pouze uvažuje o zapojení do určitého CSR projektu. 17 % odpovídajících dosud o CSR aktivitách neuvažuje a považuje je za zbytečné.

„Přínosy CSR projektu zkoumajícího názory zaměstananců, který v naší firmě realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, jsou jednoznačné. Jde zejména o snížení fluktuace zaměstnanců, snížení nákladů, zefektivnění komunikace se zákazníky, zvýšení důvěryhodnosti u zákazníku a obecně o zvýšení výkonnosti. Projekt má přínosy také pro naše zaměstnance. Do této oblasti patří lepší informovanost o dění ve společnosti nebo nové firemní benefity. Výhody plynou i pro zákazníky, například v podobě širšího povědomí o aktivitách firmy, nebo možnosti spolupodílet se na zlepšování služeb,“ uvádí k přínosům CSR projektů generální ředitel MD logistiky Robert Kuchar .

Firemní společenská odpovědnost se dostává stále více do centra pozornosti. Obrat a zisk nepředstavují již zdaleka jediné směrodatné ukazatele, naopak firmy dnes vstupují do mnoha sociálně-kulturních vazeb a s tím vzrůstá i jejich vědomí odpovědnosti. Nejen vůči vlastním pracovníkům, ale i navenek – směrem k veřejnosti, k obci, městu nebo kraji, kde působí.