Strojovna chlazení společnosti MD logistika v Dašicích používá od dubna 2017 moderní a úsporný hybridní kondenzátor čpavku švýcarské firmy JEAGGI. Zařízení nahradilo více než dvacetileté odpařovací kondenzátory čpavkových par, kterým stáří ubralo téměř třicet procent původního výkonu. Jejich provoz byl navíc nákladný a hrozilo i odstavení z důvodu netěsností.

Kondenzátory v mrazírnách odvádí teplo z horkých par chladiva (v našem případě čpavku) vznikajících při výrobě chladu jeho stlačováním v kompresorech. V kondenzátorech se čpavkové páry mění opět na kapalinu a ta pokračuje do další části strojovny. Menším provozům stačí vzduchem chlazený (suchý) kondenzátor, který výměníkem předává teplo okolnímu vzduchu. Toto zařízení MD logistika provozuje například v chlazeném skladu v Praze – Horních Počernicích. Pro velké provozy, kde se chladící výkon pohybuje nad 2 MW, se běžně používá odpařovací („mokrý“) kondenzátor, jehož teplosměnnou plochu odvádějící teplo ze čpavkových par zkrápí voda, která se mění na páru a tím odebírá teplo z výměníku.

Hybridní kondenzátor zjednodušeně řečeno kombinuje výhody suchého a mokrého kondenzátoru. „Při nižší venkovní teplotě funguje jako suchý kondenzátor a teprve při teplotě vyšší jako kondenzátor odpařovací,“ vysvětluje technický ředitel společnosti MD logistika Milan Stránský. Zařízení tak potřebuje až desetkrát méně vody.

Dosavadní zkušenosti z provozu hybridního kondenzátoru v Dašicích plně potvrdily očekávanou úspornost tohoto zařízení. „Máme za sebou více jak rok provozu a plně se prokázaly přednosti nové technologie. Ty spočívají jednak ve velké účinnosti teplosměnných ploch a také v tom, že při teplotách venkovního vzduchu nižších jak 17°C kondenzátor pracuje bez vody. V rámci vyhodnocení jsme porovnávali údaje za květen až prosinec 2017 se srovnatelným obdobím předchozího roku a celková dosažená úspora provozních nákladů za osm měsíců dosáhla 2,9 milionu korun. Předpokládaná roční úspora se tedy podle našeho očekávání bude pohybovat kolem 4,5 milionu,“ vypočítává konkrétní výši úspor Milan Stránský. Tyto úspory tak pomohou k brzké návratnosti chladící technologie, která je dražší než běžné „mokré“ kondenzátory čpavkových par.

MD logistika se stala první firmou v ČR, která využila hybridní kondenzátor pro zkapalnění čpavkové páry. Strojovna chlazení v Dašicích chladí devět mrazírenských komor, šest zamrazovacích tunelů plus několik chladíren.