Tak zní název brožury vydané v závěru roku 2020 MD logistikou. Firma v ní shrnuje vývoj, jakým prošla od roku 2017 a představuje své aktuální rozvojové záměry do budoucna. Navazuje tak na první podobně koncipovanou publikaci, která vyšla před třemi lety a ohlížela se za 15 lety fungování podniku ve vlastnictví současných akcionářů.

Vedle stručného představení MD logistiky a základních ukazatelů, jako je výše tržeb, počet zaměstnanců, vozidel nebo výměra skladové plochy, jsou zde popsány základní služby, které firma svým zákazníkům poskytuje. Jedna stránka je věnována Hub & Spoke modelu, který MD logistika vyvinula pro efektivní zásobování menších prodejen v centrech velkých měst mraženým zbožím. Připomenuty jsou také nejvýznamnější investice, které firma v uplynulých třech letech podnikla – především dokončení výstavby mrazicí komory C9, zprovoznění hybridního kondenzátoru a probíhající modernizaci chlazení v Dašicích. Zmíněna je i postupná instalace LED svítidel nebo spolupráce na vývoji počítačového programu pro plánování distribuce zboží, příprava nového webu a řada dalších projektů.

Čtenáři se na stránkách brožury dozví také o dobročinných a charitativních aktivitách MD logistiky, ovšem největší pozornost je věnována aktuálně probíhajícím rozvojovým projektům. K těm nejvýznamnějším patří příprava výstavby mraženého skladu C10 a suchého skladu S2 v Dašicích. O těchto investicích jsme psali zde. Zdůrazněn je též fakt, že díky probíhající výstavbě dálnice D35 získají Dašice v nejbližších letech přímé napojení na dálniční síť, a ještě tak posílí své postavení na logistické mapě Evropy.

„Vydáním nové brožury jsme chtěli připomenout, jak velký kus cesty jsme ušli od roku 2017, kdy jsme se podobným způsobem ohlíželi na posledy, a představit naším obchodním partnerům, jaké rozvojové projekty chystáme pro další zkvalitnění našich služeb,“ říká obchodní manažerky MD logistiky Kateřina Kačírková a dodává: „Podobně jako u předchozí brožury jsme mysleli i na ochranu životního prostředí a je proto vytištěna na ekologickém papíře z udržitelného lesního hospodářství a vyrobeného bez použití chloru.“