Zástupci významných českých přepravních firem se v posledním březnovém čísle Dopravních novin shodli na tom, že rostoucí bezpečnostní rizika kladou na dopravce i logistické firmy daleko větší nároky než v minulosti. Zpráva cituje také vyjádření generálního ředitele společnosti MD logistika Roberta Kuchara.

K hlavním rizikům patří nejen odcizení zboží a dopravní nehody, ale také selhání techniky, vlivy počasí a bohužel stále častěji i teroristické činy. Firmy vynakládají nemalé finanční prostředky, ale i úsilí týmů svých pracovníků i moderních technologií na to, aby riziko ohrožení bylo co nejnižší. Z průzkumu přepravní společnosti DB Schenker v roce 2013 vyplynulo, že ve světě dochází každých 150 sekund k trestnému činu zaměřenému na lodní, letecký nebo kamionový náklad. „Mezi hlavní bezpečnostní rizika patří krádeže zboží v průběhu přepravy organizovanými skupinami, kdy dochází k odcizení nejen zboží, ale i celých vozidel. A setkáváme se i s nečestným jednáním ze strany zaměstnanců přepravních společností anebo přímo zaměstnanců logistických firem. Bezpečnostní rizika zvyšují i chyby řidičů parkujících na nechráněných místech. Odhaduje se, že v Česku v současné době chybí asi pět tisíc parkovacích míst. Řešení je proto v budování bezpečných míst pro parkování. A poslední rizikovou oblastí v rámci celého distribučního procesu je manipulace související s vykládkou zboží u odběratele,“ uvedl ředitel MD Logistika Robert Kuchar, který se tématem bezpečnosti dlouhodobě zabývá. Zmínil i tzv. fantomové dopravce, tedy zasilatele, ale třeba i osoby vydávající se za příkazce a měnící dispozice v průběhu přepravy ve vlastní prospěch. Jde o „dopravce“, kteří se tváří jako seriózní firmy, ale jejich úmyslem je odebrat zboží a poté zmizet.

Způsobů, jak bezpečnostním rizikům předcházet je celá řada, ale zástupci logistických firem je nechtějí z pochopitelných důvodů prozrazovat. „Mohu uvést, že využíváme sledování pohybu vozidel prostřednictvím GPS, samozřejmostí je jejich plombování, balení palet neprůhlednou fólií nebo sledování a záznam teplot v našich návěsech prostřednictvím datalogerů, díky čemuž dokládáme našim zákazníkům splnění sjednaných přepravních podmínek,“ uvedl pro Dopravní noviny Robert Kuchar.

Dopravní firmy také pozorně sledují a vyhodnocují případy nedávných teroristických útoků, k nimž byly ve světě zneužity právě kamiony. U některých přepravců mají k řidiči k dispozici speciální bezpečnostní tlačítko pro oznámení krizové situace.

Logistické firmy kladou velký důraz nejen na bezpečnost přepravy zboží, ale i bezpečnost zaměstnanců nebo informační bezpečnost. Dokládají to řadou certifikátů, kterými disponují. „MD logistika má již dlouhodobě zavedený certifikovaný systém řízení kvality, který pravidelnými audity obhajuje. Jedná se především o certifikáty ISO 9001, certifikát ochrany životního prostředí ISO 14001, certifikát IFS Logistics, dále certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdraví B5 OHSAS 18001 a energetický certifikát ISO 5001. Všechny tyto certifikáty máme zavedeny pro obě naše distribuční centra v Praze – Horních Počernicích a v Dašicích. V současné době na základě poptávky našeho potenciálního zákazníka zvažujeme i zavedení certifikátu TAPA pro bezpečnost logistických systémů,“ citují Dopravní noviny generálního ředitele MD logistiky Roberta Kuchara.

Část textu si můžete přečíst na webu Dopravních novin zde.