Evropská unie podpoří modernizaci mrazírenských skladů v Dašicích

MD logistika získala z Evropského fondu pro regionální rozvoj podporu pro svůj projekt modernizace mrazírenských skladů v sídle společnosti v Dašicích. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt nesoucí oficiální název „Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD logistika a.s. II“ bude zahájen v září letošního roku a modernizační práce mají být ukončeny do konce roku 2022.

Projekt je rozdělen do tří samostatných etap. V první dojde k výměně chladičů (výparníků), které zajišťují požadovanou teplotu v mrazírenských komorách C1 až C8. Nově instalované chladiče budou mít vyšší účinnost mražení a podstatně kratší dobu potřebnou na odtávání na nich namrzlého ledu, který ve skladech vzniká ze vzdušné vlhkosti. Chladiče na severní straně budovy budou odstaveny z provozu, zakonzervovány a ponechány pro případ poruch jako záložní. Celkem bude instalováno 12 nových chladičů o chladicím výkonu umožňujícím dosažení teploty -28°C. Dále bude doplněn potrubní systém sloužící k dopravě chladicích médií.

Ve druhé etapě dojde k rozšíření chlazení prostoru nakládací rampy mraženého skladu, čímž se sníží teplota i vzdušná vlhkost na rampě. Do strojovny chlazení bude doplněn středotlaký okruh pro látku o teplotě -10 oC určený pro chlazení ramp.

V poslední etapě MD logistika vymění 12 kusů vrat v mrazírenských komorách C1 – C8 za plně automatická a rychloběžná vrata. Toto opatření významně omezí únik chladu z komor a vnikání vlhkého teplého vzduchu z prostoru rampy do komor.

Předpokládá se, že projekt přinese roční úsporu primární energie ve výši 6 636 GJ a ročně ušetří 1 843 MWh elektrické energie. MD logistika na uvedená opatření získala podporu ve výši zhruba 16 mil. Kč. Detailní informace o projektu jsou k dispozici na našem webu zde.