Už brzy naplno propukne práce v novém skladu mražených potravin, který bude stát v areálu MD logistiky v Dašicích.

Dne 15.9. byla zahájena výstavba tohoto skladu, která začala demolicí stávající budovy. Nový sklad bude jednopodlažní ocelová velkokapacitní hala s vestavbou sendvičových panelů a opláštěním trapézovými plechy. Bude sloužit pro skladování mražených potravin. Před halou bude expediční nakládací rampa s jedněmi sekčními vraty vybavenými nakládacím vyrovnávacím můstkem. Skladová hala bude provozně propojena s expediční rampou příjmu a se stávající expediční (automobilovou) rampou stávající mrazírenské haly.

Plánované datum ukončení stavebních prací je 20.2.2017.

20160819_145745

20160830_084014

20161010_134935