V hlavním areálu společnosti MD Logistika v Dašicích pokračuje výstavba nového skladu mražených potravin C9.

V průběhu září byla zbourána budova stojící na místě nového skladu, v listopadu budou vybudovány obvodové zdi, dojde k zastřešení budovy a jejímu vnějšímu opláštění trapézovým plechem. V dalších krocích bude proveden násyp a hutnění podloží a do Vánoc by mělo být položeno podlahové topení.

Nový sklad nabídne prostory s vnitřní teplotou -24°C o skladovací ploše 1 997 m2. MD Logistika tak získá 4 256 paletových míst. Budovu o vnitřních rozměrech (š x d x v)  39 x 52 x 13 m, což představuje vnitřní obestavěný prostor 25 964 m3, má firma MARHOLD dokončit v únoru 2017. Objekt vybaví chlazením společnost GEA Refrigeration Czech Republic. Nová hala bude propojena s rampou příjmu zboží a s expediční rampou stávající mrazírenské haly. MD Logistika počítá s využitím haly pro uskladnění distribuovaného mraženého zboží svých zákazníků.

 

20161019_100821

20161024_092513