Společnost MD logistika získala ocenění za Logistický projekt roku 2016 udělované Českou logistickou asociací. Se svým projektem firma dále postoupila do evropské soutěže Gold Medal in Logistic and Supply Chain. Vítězný projekt se věnoval Hub-and-Spoke systému přepravy, který MD logistika vytvořila pro společnost Billa ČR. Další informace doplňuje generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar.

Jak vznikl zvláštní systém dopravy pro obchodní řetězec Billa v ČR?

Poptávka a potřeby našich zákazníků se postupně mění. Civilizace se stahuje do měst, kde vznikají prodejní místa s menšími prodejními plochami a současně s menšími sklady, což klade mnohem větší nároky na logistické firmy zásobující tyto prodejny. Zároveň se zpřísňují podmínky pro dopravu v centrech měst, a to především pro kamionovou dopravu. Jednak jde o nové požadavky na emise nákladních vozidel a navíc se tam kamiony potýkají s nevyhovující infrastrukturou. Centra měst prostě nejsou pro kamiony uzpůsobená. Proto jsme v roce 2015 rozhodli o doplnění našich služeb v oblasti skladování a kamionové přepravy rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG, pozn. red.) o služby takzvané „malé logistiky“. Zjednodušeně řečeno jde o distribuci zboží menšími nákladními vozidly. Tak vznikl projekt pro rozvoz mraženého zboží pro řetězec Billa.

V čem systém Hub-and-Spoke spočívá?

Tato metoda byla poprvé použita v letecké přepravě, kdy se zboží přepravovalo letadly do několika velkých distribučních skladů a následně po silnici ke konečným zákazníkům. Je pojmenována po kole jízdního kola, které má střed (hub), ze kterého vychází série drátů (spokes). V logistice za „střed“ považujeme velké distribuční uzly a za jednotlivé „dráty“ potom silniční dopravu menšími vozidly, která zásilky rozváží na místa určení.

Doménou MD logistiky zůstává kamionová přeprava, zajišťujete dopravu menšími vozidly pro prodejny Billa vlastními silami nebo spoluprací s dalšími dopravci?

Zvolili jsme spolupráci s našimi prověřenými a zkušenými externími dopravci, kteří disponují certifikáty nutnými pro logistiku chlazených nebo mražených potravin – ISO 9001, ISO 14001, IFS Logistics a dalších. Na začátku jsme museli vybrat partnery s depy v optimálních místech a s vyhovujícími podmínkami pro překládku mraženého nebo chlazeného zboží. K těmto partnerům směřují celovozové zásilky, zde jsou rozděleny do různých směrů a následně rozvezeny konečnému zákazníkovi. Zavedení tohoto modelu nebylo jednoduché a jeho optimalizace a dolaďování stále probíhá.

Jak velké objemy zboží tímto novým způsobem distribuujete?

V roce 2016 jsme dosud distribuovali přes 60 000 palet s mraženým nebo chlazeným zbožím na více než 250 cílových míst.

Jaké jsou ohlasy od zákazníka, tedy řetězce Billa?

Základní podmínkou projektu bylo, abychom i v této „malé logistice“ potvrdili naši stávající kvalitu, tedy především včasnost dodávek a schopnost pružně reagovat na přání zákazníka. Podle prvních reakcí ze strany Billy se nám to podařilo.

Vyžádalo si spuštění projektu velké náklady?

Díky tomu, že šlo o rozšíření spolupráce s našimi prověřenými partnery, nebyly startovní náklady vysoké. Spíše si projekt vyžádal vysoké pracovní nasazení u všech zúčastněných. Na druhou stranu jsme zajímavým způsobem rozšířili nabídku našich služeb a v budoucnu chceme tento model nabízet i dalším zákazníkům.

diplom

speedchain-2016-2511

img_8427

img_3262