Rok pozitivních posunů

Letošní rok obohatil společnost MD logistika o mnoho změn, které v konečném důsledku vedly k růstu firmy i ke zlepšení vlastních procesů. O tom všem hovoří Robert Kuchar, generální ředitel firmy.

 

Robert Kuchar působí ve firmě MD logistika, a. s., na pozici generálního ředitele od 1. 10. 2013. Patří mezi nejzkušenější manažery v oblasti skladové a distribuční logistiky FMCG v České republice. Má bohaté zkušenosti z manažerských pozic v rámci nadnárodních koncernů (Quelle CZ a Kaufland CR). Vystudoval VUT v Brně, hovoří česky, německy a anglicky.

Robert Kuchar působí ve firmě MD logistika, a. s., na pozici generálního ředitele od 1. 10. 2013. Patří mezi nejzkušenější manažery v oblasti skladové a distribuční logistiky FMCG v České republice. Má bohaté zkušenosti z manažerských pozic v rámci nadnárodních koncernů (Quelle CZ a Kaufland CR). Vystudoval VUT v Brně, hovoří česky, německy a anglicky.

Uběhl první rok vašeho působení ve vedení společnosti MD logistika. Co tento rok firmě přinesl?

V rámci naší společnosti se rok 2014 stal především rokem finálních nastavení vnitrofiremních procesů a systémů. Dnes již neexistuje ani jediný náš zákazník, který by neměl online evidenci stavu zásob a skladových pohybů, neexistuje jediný proces, který by nebyl nastaven, popsán a kontrolován, a také neexistuje jediné naše vozidlo, o němž bychom nevěděli, kde se nachází a jakou činnost právě zajišťuje. I díky těmto krokům jsme úspěšně obhájili veškeré audity a certifikace, a to jak audity našich zákazníků, tak i certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (OHSAS) a IFS Logistics, čímž plníme jeden z našich hlavních úkolů, které si naše společnost pro rok 2014 dala – permanentní zlepšování kvality služeb poskytovaných našim zákazníkům. Optimalizovali jsme i oblast personální v naší společnosti, rozšířili jsme tým našeho obchodního oddělení. Nově vytvořenou pozici manažerky obchodního oddělení zastává Kateřina Kačírková. Náš tým top managementu se nám podařilo posílit o Filipa Žiačika, který zastává pozici provozního ředitele naší společnosti. Velice rádi také přivítáme v našem týmu nové tváře na pozici řidičů či dispečerů dopravy. Rozšířili jsme zásadním způsobem i portfolio námi nabízených služeb, a to především tím, že v tomto roce již realizujeme v mnohem větší míře mezinárodní přepravy a také pronikáme do oblasti komoditních přeprav. Zakoupili jsme pro tyto účely sklápěcí návěsy a v květnu 2014 jsme zahájili komoditní přepravy obilovin a kukuřice. Je to nový směr a věříme, že i další šance pro naši společnost.

Jaké změny se vám podařilo z pozice ředitele firmy za uplynulý rok realizovat?

Kromě již shora zmiňovaných je hlavní změnou, kterou vnímám ze své pozice, že se nám podařilo sladit strategii a směřování rozvoje naší společnosti na té nejvyšší úrovni, tj. „názorový soulad“ mezi akcionáři a vedením společnosti. Další důležitou změnou, kterou jsme v uplynulém roce dokázali zrealizovat, je přeměna způsobu řízení společnosti, kde preferujeme týmovost, jasně definované odpovědnosti a samozřejmě také definované pravomoci.

Na čem naopak je třeba stále ještě pracovat?

Rok 2014 byl pro nás rokem procesů a systémů, rok 2015 bude rokem optimalizace a zefektivnění těchto procesů – to je hlavní motto, které jsme si společně s managementem naší společnosti odsouhlasili a kterým se chceme v příštím roce řídit. Jeho cílem je rozvíjet společnost tak, aby rostl její význam coby dodavatele logistických služeb FMCG ve střední Evropě. Chceme nejen udržet, ale dále zvyšovat svoji konkurenceschopnost, a tím získat nové zákazníky. Proto v příštím roce plánuji naplnit naše skladové prostory ve skladu v Praze – Horních Počernicích, investovat do nových skladových prostor a pokračovat v postupném navyšování naší přepravní flotily.

Váš největší klient, SPAR Česká obchodní společnost, byl letos převzat firmou Ahold Czech Republic. Podaří se vám zachovat službu ve stávajícím objemu?

Spolupráce se společností SPAR byla a je pro naši společnost obrovskou zkušeností a velkou výzvou, kterou MD logistika, a. s., zvládla a i podle tvrzení kompetentních osob ze strany společnosti SPAR kvalita námi poskytovaných služeb byla a je na velmi vysoké úrovni. Tím, že podáváme kvalitní výkony, byl i přechod spolupráce od zákazníka SPAR k „novému zákazníkovi“, Aholdu, velmi plynulý a v současnosti jsou naše procesy již integrovány do logistických systémů podle standardu společnosti Ahold. Máme to štěstí, že máme na straně společnosti Ahold korektní partnery, se kterými společně postupně řešíme otevřené otázky a hledáme společně další potenciál pro možné rozšíření naší spolupráce. Za to bych velice rád manažerům společnosti Ahold poděkoval. Jsme si vědomi i toho, že může dojít k poklesu objemů poptávané služby ze strany Aholdu, ale tím se pro nás na druhé straně může otevřít i šance pro získání nových zákazníků. Náš sklad v Praze – Horních Počernicích je přece ve velmi dobré lokalitě, umožňuje skladování ve více teplotních režimech od chlazeného přes temperované až po suché zboží a náš tým je zaškolen a pracuje v té nejvyšší úrovni kvality – to jsou parametry a přednosti, které věříme, že naši budoucí potenciální zákazníci uvítají a také využijí.

Co vnímáte jako největší výzvu pro vás a pro firmu do následujícího roku?

Jedná se zejména o další rozšiřování nabídky služeb v nových prostorách, rozšiřování flotily kamionů tak, abychom dokázali splnit všechna přání zákazníků, a to vše při zachování vysokého standardu služeb. Zároveň připravujeme nový průlomový projekt v oblasti logistiky, ale o tom vám povím až za rok

 

MD logistika, a. s.

Logistická a dopravní společnost zabývající se skladovou a distribuční logistikou zejména zboží vyžadujícího zvláštní péči – mražené a chlazené potraviny a rychloobrátkové zboží. Společnost disponuje skladovými prostory s režimem řízených teplot o ploše zhruba 56 000 m2 v Praze a v Dašicích. Distribuční logistika je zajišťována vlastní flotilou 150 chladírenských souprav Euro 5 a 6. Mezi nejvýznamnějšími partnery v logistice jsou (abecedně) řetězce Ahold, Globus, Interspar, Kaufland, Makro, Penny Market a výrobní společnosti Bohemilk, Nestlé, Pragolaktos, Pribina.

Kontakt:

MD logistika, a. s.

Kříčenského 451, 533 03 Dašice

tel.: +420 466 899 511

e-mail: logistika@mdlogistika.cz

web: www.mdlogistika.cz