Dáváme potřebným

  • celorepubliková a regionální působnost – podporujeme charitativní akce a konkrétní projekty zaměřené na pomoc dětem
  • podporujeme nadační fondy zabývající se podporou ekonomicky slabých rodin v kritických životních situacích

Investice do budoucnosti

k rozvoji firmy využíváme také spolupráci s vědeckovýzkumnými pracovišti, např. Univerzitou Pardubice, a to formou vědeckovýzkumných úkolů nebo diplomových prací.