Společnost MD logistika podpořila částkou 114 750,- Kč neziskovou organizaci Středisko Radost. Dar převzali zástupci Radosti z rukou zástupce majoritního akcionáře pana RNDr.Karla Matysky a generálního ředitele společnosti MD logistika Roberta Kuchara 30. prosince 2016 během pravidelného vánočního setkání, které Radost pořádá pro své členy a příznivce. Věnované prostředky budou použity na úpravu ubytovacích prostor pro děti.

„Díky dobré a poctivé práci celého týmu zaměstnanců MD logistiky máme možnost podpořit ty, kdo naši pomoc potřebují. V tomto případě jsme zvolili organizaci, která dlouhodobě pracuje s mládeží, nabízí jí zajímavý program a podporuje aktivní způsob trávení volného času dětí. Poděkování patří také akcionářům společnosti, kteří tuto finanční podporu umožnili. Dáváme tím najevo, že společenská odpovědnost firem nekončí hned za branou podniku, ale že v souladu s etickým kodexem naší firmy vidíme v podnikání také vyšší principy. I společnost naší velikosti může pozitivně působit na své okolí a účinně pomáhat,“ komentuje poskytnutý dar ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar a dodává: „Slavnostní předání symbolického šeku bylo příjemnou příležitostí k setkání s lidmi, jimž je tato pomoc určena.“

Středisko Radost je křesťanské společenství lidí věnujících se všestranné výchově dětí, mládeže a podpoře rodiny. Pěstuje v dětech vztah k přírodě, kultuře, sportu a snahu o prohloubení duchovního života. Pořádá letní tábory probíhající na pevné základně Amerika u Klášterce nad Orlicí a také další akce během prázdnin ve školním roce.

vk7_7762u

vk7_7764u