Jsme tradiční českou firmou se zkušeným týmem zaměstnanců, vlastními sklady, moderním vozovým parkem, manipulační technikou a IT podporou.

MD logistika má jediný cíl: efektivně a spolehlivě zajišťovat kompletní logistické služby potravinářského zboží. Naše výkonnost a dynamika nám umožnila vyrůst ve významného poskytovatele logistických služeb, zaručujícího neustále potřebné inovace, rozvoj procesů a technologií což nám umožňuje otevřenou komunikací a s respektem plnit potřeby našich stávajících i nových zákazníků. Každý zákazník je pro nás ten nejdůležitější.

Sklad v Horních Počernicích - letecký pohled
Sklad v Horních Počernicích – letecký pohled

 

MD logistika, a.s. – historie

Na pozemcích  současné firmy MD logistika, a.s. byl původně umístěn rolnický akciový cukrovar (později státní podnik), který zde působil rovných 100 let. Poslední řepná kampaň proběhla v roce 1968 a poté byl celý provoz přenesen do nově vybudovaného závodu v Hrochově Týnci.

V roce 1970 odkoupila prostory bývalého cukrovaru firma Mrazírny o.p. Praha s úmyslem vybudovat zde nový mrazírenský sklad jako náhradu za stávající, již dosluhující závod v Pardubicích.

Okamžitě po převedení majetku byla do části stávajících prostor cukrovaru přemístěna distribuce chlazených rybích výrobků.

V roce 1972 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení a byla zahájena 1. etapa výstavby závodu. Do této etapy byly zahrnuty tyto objekty:

  • mrazírenská kostka 1.část (komory C1–C6) se strojovnou chlazení, zamražovacími tunely, chladírnami A1 a A2 a nabijárnou vozíků
  • hala pro výrobnu, dílny a garáže
  • administrativní budova a vrátnice
  • kotelna
  • trafostanice
  • mycí rampa
  • sklad MTZ
  • čerpací stance PHM
  • železniční vlečka a 11. kolej ve stanici Kostěnice

V letech 1977 a 1979 byly objekty první etapy kolaudovány a předávány do provozu. Vznikl odštěpný závod oborového podniku Mrazírny Praha, který zajišťoval skladování státních hmotných rezerv a distribuci mražených potravin a chlazených rybích výrobků po východočeském regionu. K odštěpnému závodu byla přičleněna střediska v Lanškrouně a Trutnově. Ve výrobní hale se střídaly různě výrobní programy (výroba dřeňových nanuků, přebalování ryb a rybího filé, balení masa a polévkových směsí, balení slepic na polévku, balení paprik a rajčat na lečo). Veškerá výroba byla v rozsahu do 100 tun objemu ročně.

V roce 1984 byla zahájena a v roce 1987 dokončena 2.etapa výstavby závodu. Došlo k rozšíření mrazírenského skladu o komory C7 a C8, byla postavena nová výrobní hala včetně hospodářství s odpadními vodami. Do haly byla instalována technologie na zpracování a přebalování citrusových koncentrátů.

V roce 1990 došlo k rozpadu oborového podniku Mrazírny Praha a vznikl státní podnik Mrazírny Dašice, který se oprostil od středisek v Lanškrouně a Trutnově. Pro nedostatek kubánské suroviny skončila výroba citrusových koncentrátů, ve výrobě ovoce bylo opracováno až 5000 tun drobného ovoce ročně.

V roce 1991 byla zakoupena od dánské firmy Gramm linka na výrobu mražených smetanových krémů. Bylo potřeba provést rozsáhlé stavební úpravy staré výrobní haly. Byla zakoupena a zprovozněna pekárna kornoutů.

V roce 1993 při druhé vlně kuponové privatizace došlo k nové transformaci firmy a od 1. 1. 1994 vznikla firma Mrazírny Dašice, a.s. Majoritním akcionářem je stát. Výrobní program se nemění.

22.10.1996 se stává majoritním akcionářem firma Tipa Třebíč, dochází k přestavbě výrobny MSK a tím k navýšení výroby krémů a ke zrušení pekárny kornoutů.

V roce 2002 se stává majoritním akcionářem firmy RNDr. Karel Matyska. Z důvodů rozšíření služeb byla 24. 2. 2005 firma přejmenována na MD logistika, a.s. Ze stejného důvodu byla v roce 2005 postavena nová skladovací hala S1 o celkové ploše cca 4000 m2.