Zaměstnavatelé a střední školy mají společný cíl: vychovat mladé odborníky

(odkaz na článek publikovaný na stránkách Pardubického kraje)
Návštěva zástupců středních škol

Návštěva zástupců středních škol

Zaměstnavatelé a střední školy mají společný cíl: vychovat mladé odborníky

Zaměstnavatelé a střední školy mají společný cíl: vychovat mladé odborníky

Dašice v Čechách / Ústí nad Orlicí – Spolupráce škol a firem. Tři slova, která často dostávají zcela konkrétní obsah. A to také díky firmám, které se rozhodly jít středním školám naproti a nabízejí žákům možnost praxe, stáží, stipendia a do budoucna i dobrou práci.

Jednou z nich je společnost MD logistika z Dašic na Pardubicku. Její vedení seznámilo zástupce vybraných středních odborných škol s provozem firmy a postupně poznává oborovou nabídku i vybavení svých budoucích partnerů v jednotlivých regionech. Exkurze v logistickém centru v Dašicích se zúčastnili zástupci automobilních škol v Holicích a v Ústí nad Orlicí, Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě a odborných učilišť – opravárenského v Králíkách a ve Chvaleticích. Ředitel dopravy uvedené společnosti Jiří Řádek navštívil 23. června 2015 Střední odbornou školu automobilní v Ústí nad Orlicí, kde se seznámil s technickým vybavením školy a především střediska praktického vyučování. Návštěvy dalších odborných škol budou následovat.

Společnost MD logistika s více než 300 zaměstnanci vykazuje roční obrat 750 mil. Kč. Z toho 60 procent tvoří oblast dopravy. Řidičů je však nedostatek, těch nejkvalitnějších s praxí přímo dramatický. „Jednou z cest v dlouhodobějším horizontu je výchova vlastních řidičů. Snažíme se prostřednictvím odborných škol dostat k žákům, kterým nabízíme možnost praxe v dílnách nebo v dispečinku. Mohou tak získat praktické zkušenosti, pracovní návyky a pouto k firmě nabízející stabilní zaměstnání,“ vysvětluje strategii firmy její ředitel Robert Kuchar.

Konkrétní podmínky vzájemné spolupráce jsou předmětem probíhajících jednání. Kromě již zmíněných forem se nabízí příspěvek na pořízení profesního průkazu umožňujícího obsluhu vozidel skupiny C. Zástupci společnosti MD logistika zavítají v říjnu tohoto roku přímo mezi žáky do školy, svoji firmu budou prezentovat na přehlídkách středních škol v jednotlivých okresech i na tradičním Autosalonu, který se uskuteční 26. září 2015 v prostorách školy.