MD logistika si stále stanovuje vysoké a nové cíle a s tím i souvisí zavádění ISO 50001.  Zavedením chceme prokázat svoji schopnost snižovat energetickou náročnost, zlepšovat energetickou účinnost stejně tak jako využívání energií a jejich spotřebu. Základními požadavky pro získání certifikátu je vytvářet, dokumentovat, zavádět, udržovat systém managementu hospodaření s energií (EnMS) a neustále jej zlepšovat.

I. etapa certifikace již proběhla úspěšně v listopadu 2015 a certifikační audit je plánován na druhou polovinu ledna 2016. Pro tuto certifikaci jmenoval ředitel společnosti Ing. Robert Kuchar z řad pracovníků společnosti MD logistiky manažera systému managementu hospodaření s energií EnMS a členy týmu.

Věříme, že pověření pracovníci dovedou celý projekt zdárně do konce a MD logistika získá další certifikát.