Společnost MD logistika si je vědoma, že důkazem skutečné stability každé firmy jsou nejen hospodářské výsledky, ale také její společensky a sociálně odpovědné chování.

Proto jsme se rozhodli pomoci tam, kde je to třeba. Podpořili jsme základní školu a praktickou školu Svítání, která poskytuje dětem, mládeži i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti. Škole jsme přispěli na novou interaktivní tabuli, díky které bude pro děti výuka jistě ještě zábavnější a atraktivnější.

Dne 1. září při slavnostním zahájení školního roku došlo i na odhalení této tabule. Této události se zúčastnil i generální ředitel společnosti MD logistika pan Ing. Robert Kuchar.

Jsme moc rádi, že se na takových věcech můžeme podílet a těšíme se na další spolupráci se školou Svítání.

s-61-of-103

s-92-of-103